Xem các thuộc tính về ảnh

Để xem thông tin chi tiết về một ảnh, hãy chọn ảnh bạn muốn trong vùng nội dung và chuyển đến Xem > Thuộc tính. Bạn nhận được một hộp thoại về Đặc tính, tại đó bạn có thể xem các thông tin sau đây:

  • Tên tập tin.

  • Các kích thước và dung lượng của tập tin hình ảnh.

  • Ngày tạo ảnh.

 

Ovi Nokia Help tip Xem các thuộc tính về ảnh Mẹo:

Bạn có thể đổi tên ảnh trong hộp thoại Đặc tính. Để thực hiện điều đó, nhấp vào hộp chỉnh sửa tên tập tin, và viết một tên mới cho tập tin đó. Nhấp OK để xác nhận tên mới.

Xem các thuộc tính về ảnh