Xử lý sự cố khi phát lại video

Nếu không thể phát một video, nguyên nhân có thể là một trong số dưới đây:

  • Máy tính của bạn không được cài đặt các trình điều khiển video thích hợp.

    • Để xử lý các sự cố về trình điều khiển trong Windows XP: Chọn Bắt đầu (Start) > Cài đặt (Settings) > Pa-nen Điều khiển (Control Panel). Nhấp đúp chuột vào Hệ thống (System), nhấp vào tab Phần cứng (Hardware), và sau đó nhấp Quản lý Thiết bị (Device Manager). Nhấp vào dấu ‘+’ để mở rộng màn hình cây Các Bộ điều hợp màn hình (Display adapters). Nhấp đúp vào trình điều khiển bộ điều hợp video. Trên tab Chung (General), nhấp Xử lý sự cố (Troubleshoot).

    • Để kiểm tra trạng thái trình điều khiển trên Windows Vista và Windows 7, bạn cần có các quyền của quản trị viên. Chọn Bắt đầu (Start)  > Pa-nen Điều khiển (Control Panel). Lựa chọn Hệ thống và Bảo mật (System and Security), hoặc Hệ thống (System). Trên ô bên trái, chọn  Device Manager (Quản lý Thiết bị).. Nhấp mũi tên bên cạnh Các bộ điều hợp màn hình (Display adapters) và nhấp đúp vào bộ điều hợp màn hình. Kiểm tra tab Chung (General) để xem trình điều khiển có hoạt động đúng cách không.

Lưu ý rằng các đường dẫn được mô tả ở trên có thể thay đổi khác nhau tùy theo thiết lập hệ thống của bạn.

Nếu gói sản phẩm bán hàng trên máy tính của bạn đã bao gồm một đĩa dùng để cài đặt các trình điều khiển, hãy thử cài đặt lại chúng hoặc tìm kiếm các trình điều khiển đã cập nhật trên trang web của nhà sản xuất bộ điều hợp màn hình.

 

  • Một hoặc một vài thành phần DirectX cần thiết chưa được cài đặt. Kiểm tra trợ giúp về hệ điều hành của bạn để có các hướng dẫn xử lý sự cố liên quan đến DirectX. Có thể tải về các thành phần DirectX trên trang web của Microsoft.

  • Bạn chưa cài đặt phần cứng video thích hợp. Kiểm tra xem máy tính của bạn có phù hợp với các yêu cầu hệ thống của Nokia Ovi Suite hay không. Để biết các thuộc tính hệ thống trong máy tính của bạn, hãy nhấp chuột phải vào Máy tính của tôi (My computer) và chọn Thuộc tính.

  • Giấy phép về âm thanh thiếu hoặc hết hạn. Kết nối điện thoại với Nokia Ovi Suite để cho phép âm thanh trong video.

 

Kiểm tra các thông số này và thực hiện những điều chỉnh cần thiết trước khi bạn cố gắng phát lại các video.

Xem thêm:

Các định dạng video và âm thanh được hỗ trợ

 

 

Xử lý sự cố khi phát lại video