Các giao diện và thư mục trong thư viện ảnh

Mọi giao diện hoặc thư mục sẵn có sẽ được liệt kê trong vùng điều hướng của giao diện Ảnh.

Tất cả ảnh và video

Để xem tất cả ảnh và video trong thư viện ảnh của bạn, chọn nhóm “Tất cả” trong vùng điều hướng. Bạn có thể xem tất cả ảnh và video từ thư viện ảnh được hiển thị trong vùng nội dung. Thư viện ảnh chứa nội dung sau đây:

 

Các ảnh và video mới nhất

Để xem các tập tin mới nhất trong thư viện ảnh, chọn Được bổ sung gần đây trong vùng điều hướng. Đây là một nhóm thông minh chứa các tập tin đã được thêm vào thư viện ảnh trong hai tuần gần đây nhất.

Ovi Nokia Help info Các giao diện và thư mục trong thư viện ảnh Chú ý:

Không thể đổi lại tên, chỉnh sửa hay xóa nhóm thông minh Được bổ sung gần đây.

 

Album

Nếu bạn đã tạo album trong thư viện ảnh hoặc sao chép album từ điện thoại, thì các album sẽ được liệt kê trong vùng điều hướng. Chọn bất kỳ album nào trong số các album để xem những tập tin thuộc album được chọn. Để biết thêm thông tin, xem Quản lý album.

Ovi Nokia Help tip Các giao diện và thư mục trong thư viện ảnh Mẹo:

Để sắp xếp hình thu nhỏ, lựa chọn Xem > Sắp xếp theo và tùy chọn thích hợp.

Xem thêm:

Duyệt ảnh và video trên điện thoại

Chế độ xem

Xem các thuộc tính về ảnh

Xem các thuộc tính về video

Các giao diện và thư mục trong thư viện ảnh