Sửa đổi các tùy chọn về Ảnh

Để sửa đổi các tùy chọn về Ảnh, chọn Công cụ > Tùy chọn. Bạn có thể xem và sửa đổi các tùy chọn cụ thể về Ảnh trên các thẻ Đồng bộ hóa thiết bị và thẻ Ảnh.

Xác định tùy chọn đồng bộ hóa cho ảnh

Vào tab Đồng bộ hóa thiết bị và từ menu thả xuống, chọn thiết bị có các tùy chọn mà bạn muốn sửa đổi. Nếu bạn chỉ kết nối một thiết bị với máy tính thì thiết bị sẽ được lựa chọn một cách tự động. Từ danh sách các mục có thể được đồng bộ hóa, chọn Ảnh để sao chép ảnh hoặc video mới từ điện thoại đến Nokia Ovi Suite khi bạn nhấp vào Đồng bộ hóa tất cả. Ngoài ra, chọn ô đánh dấu ở cuối cửa sổ nếu bạn muốn đồng bộ hóa một cách tự động mỗi lần bạn kết nối điện thoại với máy tính. Để biết thêm thông tin, xem Giới thiệu về đồng bộ hóa ảnh và video.

Lựa chọn thư mục lưu các ảnh và video

Vào tab Ảnh để lựa chọn địa điểm cho các hình ảnh và video. Để thay đổi địa điểm hiện tại, nhấp vào Thay đổi.

Thêm và gỡ bỏ các thư mục theo dõi

Vào tab Ảnh để thêm và gỡ bỏ thư mục theo dõi mà Nokia Ovi Suite thường xuyên quét tìm ảnh hoặc video mới và tự động thêm tập tin vào thư viện ảnh. Để biết thêm thông tin, xem Thêm ảnh và video vào thư viện ảnh.

Sửa đổi các tùy chọn về Ảnh