Mở Ảnh

Để mở Ảnh, nhấp vào biểu tượng Ảnh trong thanh điều hướng nằm ở trên cùng. Khi giao diện Ảnh mở ra, bạn có thể xem tất cả ảnh và video trong thư viện ảnh được hiển thị trong vùng nội dung.

Để xem ảnh và video được lưu trữ trên điện thoại, hãy chọn nhóm Tất cả từ vùng thiết bị ở góc trái cuối giao diện Ảnh.

Để biết thêm thông tin, xem Các giao diện và thư mục trong thư viện ảnh, Xem ảnh và video, và Duyệt ảnh và video trên điện thoại.

Sử dụng tính năng thư mục theo dõi của Nokia Ovi Suite để tự động thêm ảnh hoặc video vào thư viện ảnh và cho phép Nokia Ovi Suite theo dõi các thay đổi trong những thư mục đó. Để biết thêm thông tin, xem Thêm ảnh và video vào thư viện ảnh của bạn.

Mở Ảnh