Chế độ xem

Khi xem ảnh hoặc video trong thư viện ảnh, bạn có thể chọn các chế độ xem sau đây:

  • Giao diện hình thu nhỏ: Hiển thị tất cả ảnh hoặc video từ nhóm “Tất cả” hoặc từ một album được chọn dưới dạng các hình thu nhỏ.

  • Giao diện mục riêng lẻ: Hiển thị một ảnh hoặc video tại một thời điểm dưới dạng hình ảnh lớn hơn.

  • Giao diện toàn màn hình.

 

Để chọn giao diện, nhấp vào các nút biểu tượng Xem ảnh thu nhỏ, Xem mục riêng lẻ, hoặc Xem toàn màn hình nằm phía trên vùng nội dung. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào một ảnh ở giao diện hình thu nhỏ để mở nó ở giao diện từng ảnh một, và ngược lại.

Để bắt đầu xem video, nhấp đúp vào ảnh thu nhỏ video và nhấp nút phát trên video đó.

Xem thêm:

Các giao diện và thư mục trong thư viện ảnh

Duyệt ảnh và video trên điện thoại

Chế độ xem