Xóa và khôi phục ảnh và video

Bạn có thể xóa các tập tin khỏi thư viện ảnh trong Nokia Ovi Suite và khỏi điện thoại. Bạn cũng có thể khôi phục các tập tin đă xóa khỏi thư viện ảnh. Nếu bạn xóa ảnh hoặc video khỏi điện thoại của ḿnh, tập tin đó sẽ được xóa hẳn và bạn không thể khôi phục nó bằng Nokia Ovi Suite.

Để xóa ảnh hoặc video khỏi thư viện ảnh, hăy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn nhóm Tất cả hoặc nhóm thông minh Được bổ sung gần đây trong vùng điều hướng. Bạn có thể xem các tập tin nằm trong nhóm được hiển thị trong vùng nội dung.

 2. Chọn một hoặc nhiều tập tin mà bạn muốn xóa.

 3. Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

  • Nhấp vào để xóa các tập tin khỏi máy tính. Các tập tin được chuyển đến Thùng Rác của máy tính và bạn có thể khôi phục các tập tin này bằng cách kéo chúng trở về thư mục Tất cả trong giao diện Ảnh.

  • Nhấp vào Không để giữ các tập tin trong máy tính nhưng xóa các tập tin này khỏi giao diện Ảnh. Các tập tin sẽ được để trong thư mục máy tính đã được xác định và bạn có thể khôi phục bằng cách kéo các tập tin này từ thư mục đó trở về thư mục Tất cả trong giao diện Ảnh.

  • Nhấp vào Hủy nếu bạn quyết định là không làm gì cả.

 

Để xóa ảnh hoặc video khỏi album thư viện ảnh, hăy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn album trong vùng điều hướng. Bạn có thể xem các tập tin nằm trong nhóm được hiển thị trong vùng nội dung.

 2. Chọn một hoặc nhiều tập tin mà bạn muốn xóa.

 3. Nhấp chuột phải và chọn Xóa khỏi album.

 

 

Để biết thông tin về cách gỡ bỏ ảnh hoặc video khỏi album và xóa album, xem Quản lư album.

Xóa và khôi phục ảnh và video