Tạo album

Ví dụ như bạn có thể tạo album dựa vào chủ đề hoặc vị trí cụ thể. Album là địa chỉ cất giữ giúp bạn sắp xếp ảnh và video tiện lợi để xem và dễ tìm.

Để tạo một album trong thư viện ảnh, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Tạo album trong vùng điều hướng để tạo album trong thư viện ảnh.
    Thao tác này sẽ tạo ra một album với tên mặc định, chẳng hạn như Album mới 1 trong vùng.

  2. Gõ tên cho album. Tên album có thể chứa tối đa 35 ký tự.

  3. Ấn Enter để xác nhận tên mới của album. Lưu ý là tất cả tên album phải là duy nhất.

  4. Kéo một hoặc nhiều ảnh hoặc video vào album từ bất kỳ album nào trong thư viện ảnh hoặc trên điện thoại.

 

Ovi Nokia Help tip Tạo album Mẹo:

Để thêm ảnh và video vào một album trong thư viện ảnh, bạn cũng có thể chọn tập tin bạn muốn, nhấp chuột phải và chọn Thêm vào album. Từ danh sách album hiện tại, chọn album mà bạn muốn thêm ảnh và video vào đó, hoặc nhấp vào Album mới để tạo một album mới mà các tập tin sẽ được thêm vào.

Để kiểm tra số lượng tập tin trong một album, chọn tên album bạn muốn trong vùng điều hướng hoặc vùng thiết bị. Số lượng được hiển thị sau tên album cho biết số lượng tập tin trong album đó.

Xem thêm:

Quản lý album

Tạo album