Giới thiệu về đồng bộ hóa ảnh và video

Bạn có thể giữ cho ảnh và video trên điện thoại di động được đồng bộ hóa với Nokia Ovi Suite bằng cách sao chép các tập tin mới từ điện thoại đến thư viện ảnh trong Nokia Ovi Suite. Nếu bạn bị mất điện thoại của mình, toàn bộ ảnh và video của bạn sẽ được an toàn trong Nokia Ovi Suite.

Trong Trang chủ Nokia Ovi Suite, bạn có thể dễ dàng xem mình có bao nhiêu ảnh và video mới trên điện thoại sẵn sàng để được đồng bộ hóa với nhóm “Tất cả” trong thư viện ảnh Nokia Ovi Suite của bạn.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về đồng bộ hóa ảnh và video Chú ý:

Nếu bạn đang chuyển các bài nhạc được bảo vệ bản quyền trước khi cập nhật ảnh hoặc video của bạn, hãy chuyển chế độ USB của điện thoại sang chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

 

Để đồng bộ hóa ảnh hoặc video từ điện thoại sang máy tính theo cách thủ công, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Ở Trang chủ Nokia Ovi Suite, nhấp vào Đồng bộ trong vùng ảnh của Trang chủ.

  • Trong giao diện ảnh của Nokia Ovi Suite, nhấp Đồng bộ hóa ảnh trong vùng thiết bị.

 

Đồng bộ hóa tự động

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa ảnh và video một cách tự động từ điện thoại sang máy tính mỗi khi bạn kết nối điện thoại với máy tính. Để làm điều này, hãy sửa đổi các tùy chọn đồng bộ hóa cho điện thoại.

Để đồng bộ hóa ảnh và video một cách tự động, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Công cụ > Tùy chọn, hoặc nhấp phải vào hình ảnh của điện thoại ở vùng thiết bị và chọn Tùy chọn cho [tên thiết bị].

  2. Vào Đồng bộ hóa thiết bị, và từ menu thả xuống, chọn thiết bị có các tùy chọn đồng bộ hóa mà bạn muốn sửa đổi. Nếu bạn chỉ kết nối một thiết bị với máy tính thì thiết bị sẽ được lựa chọn một cách tự động.

  3. Từ danh sách các mục có thể được đồng bộ hóa, chọn Ảnh để sao chép ảnh và video mới từ điện thoại đến Nokia Ovi Suite khi bạn nhấp vào Đồng bộ hóa tất cả. Ngoài ra, chọn tùy chọn đồng bộ hóa tự động.

  4. Nhấp vào OK để lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện và đóng hộp thoại lại.

 

Xem thêm:

Sửa đổi các tùy chọn về Ảnh

Giới thiệu về đồng bộ hóa ảnh và video