การลบข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณถอนการติดตั้ง Nokia Ovi Suite ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลบางอย่าง เช่น สำเนาสำรองของข้อมูลจะยังคงจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลดังกล่าวออกไป คุณต้องลบด้วยตนเอง

Ovi Nokia Help info การลบข้อมูลส่วนบุคคล หมายเหตุ:

คุณควรลบเฉพาะข้อมูลตามคำแนะนำด้านล่างนี้เท่านั้น ถ้าคุณถอนการติดตั้งแอพพลิเคชันทั้งหมดของ Nokia ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แอพพลิเคชันของ Nokia ที่เหลืออยู่อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากที่คุณลบไฟล์ดังกล่าวออกไป นอกจากนี้ อาจมีแอพพลิเคชันอื่นๆ บางรายการในคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังใช้งานไฟล์ดังกล่าวอยู่ และการลบไฟล์อาจทำให้แอพพลิเคชันนั้นๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ในการลบข้อมูล Ovi Suite ออกไปหลัีงจากถอนการติดตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้:

  • ใน Windows 7 ให้ลบโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

C:\Users\\AppData\Roaming\Nokia\IntelliSync

C:\Users\\AppData\Roaming\Nokia\Ovi Suite

C:\Users\\AppData\Roaming\Nokia Ovi Suite

C:\ Users\\AppData\Roaming\PC Suite

C:\ Users\\AppData\Local\NokiaAccount

C:\ Users\\AppData\Nokia\Nokia Data Store

C:\ Users\\AppData\Nokia Ovi Suite

C:\ Users\\AppData\Temp\Nokia Ovi Suite Thumb Cache

C:\ Users\\AppData\Temp\Nokia Remote Data Store

  • ใน Windows Vista ให้ลบโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

C:\Documents\\AppData\Roaming\Nokia\IntelliSync

C:\Documents\\AppData\Roaming\Nokia\Ovi Suite

C:\Documents\\AppData\Roaming\Nokia Ovi Suite

C:\Documents\\AppData\Roaming\PC Suite

C:\Documents\\AppData\Local\NokiaAccount

C:\Documents\\AppData\Nokia\Nokia Data Store

C:\Documents\\AppData\Nokia Ovi Suite

C:\Documents\\AppData\Temp\Nokia Ovi Suite Thumb Cache

C:\Documents\\AppData\Temp\Nokia Remote Data Store

  • ใน Windows XP ให้ลบโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

C:\Documents and Settings\\Application Data\Nokia\IntelliSync

C:\Documents and Settings\\Application Data\Nokia\Ovi Suite

C:\Documents and Settings\\Application Data\Nokia Ovi Suite

C:\Documents and Settings\\Application Data\PC Suite

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\NokiaAccount

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Nokia\Nokia Data Store

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Nokia\Nokia Ovi Suite

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Temp\Nokia Ovi Suite Thumbnail Cache

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Temp\Nokia Remote Data Store

 
 

 

 

 

การลบข้อมูลส่วนบุคคล