ภาพรวมของการรับส่งข้อความ

ในการรับส่งข้อความ คุณสามารถดำเนินการดังนี้:

 • รับข้อความทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณที่คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

 • อ่านข้อความที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์

 • จัดเก็บสำเนาของข้อความในคอมพิวเตอร์ แม้ว่าคุณจะลบข้อความนั้นจากอุปกรณ์

 • ดูข้อความจากอุปกรณ์ของคุณเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • ส่งข้อความไปยังแต่ละบุคคลหรือกลุ่มรายชื่อ

 • ตอบและส่งต่อข้อความที่คุณได้รับ

 • จัดการข้อความต่างๆ เช่น การจัดระเบียบข้อความไว้ในกลุ่มอัจฉริยะและการลบข้อความ

 • ค้นหาข้อความที่คุณส่งหรือได้รับอย่างง่ายดายโดยการกรองข้อความที่ัจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์

 • ติดตามข้อความใหม่:

  • หมายเลขที่ปรากฏขึ้นเหนือไอคอนการรับส่งข้อความในแถบการสำรวจด้านบนสุดจะระบุว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอยู่เท่าใดในอุปกรณ์ของคุณ

  • สำหรับข้อความใหม่ที่คุณได้รับ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในพื้นที่การแจ้งเตือนของ Windows ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน

 

อ่านเพิ่มเติม:

การเปิดการรับส่งข้อความ

ภาพรวมของการรับส่งข้อความ