เกี่ยวกับกลุ่มอัจฉริยะ

ในระบบข้อความ คุณไม่จำเป็นต้องย้ายข้อความไปยังโครงสร้างโฟลเดอร์แบบเดิมด้วยตนเอง แต่คุณสามารถใช้กลุ่มอัจฉริยะเพื่อจัดกลุ่มข้อความที่มีบางอย่างเหมือนกันโดยขึ้นอยู่กับการกำหนดหลักเกณฑ์ จากนั้นข้อความที่ตรงตามหลักเกณฑ์ (เช่น ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน หรือข้อความที่คุณได้ัรับระหว่างสัปดาห์ที่กำหนด) จะปรากฏขึ้นภายใต้หัวข้อกลุ่มอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกัน

จะมีการอัพเดตเนื้อหาของกลุ่มอัจฉริยะโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ข้อความที่รวมอยู่ในกลุ่มอัจฉริยะชื่อ “วันนี้” จะเป็นข้อความที่ย้ายมาจากกลุ่มอัจฉริยะชื่อ “สัปดาห์นี้” โดยอัตโนมัติ

นอกจากกลุ่มอัจฉริยะที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถสร้างกลุ่มอัจฉริยะตามที่ต้องการได้ เช่น กลุ่มอัจฉริยะสำหรับข้อความทีุ่คุณได้รับจากบุคคลที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับกลุ่มอัจฉริยะ หมายเหตุ:

คุณสามารถใช้กลุ่มอัจฉริยะสำหรับข้อความที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น กลุ่มอัจฉริยะจะไม่สามารถใช้กับข้อความในอุปกรณ์ของคุณ ในขณะที่ดูข้อความจากอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถกรองข้อความเพื่อค้นหาข้อความที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกรองข้อความ

 

ในขณะที่ดูข้อความที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

  • คลิก ทั้งหมด เพื่อดูข้อความทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือ

  • คลิกที่กลุ่มอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นภายใต้หัวข้อทั้งหมดเพื่อดูเฉพาะข้อความที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการ

 

เมื่อคุณคลิกชื่อกลุ่มอัจฉริยะในพื้นที่การสำรวจ คุณจะเห็นรายการของข้อความที่ีอยู่ภายในกลุ่มอัจฉริยะ คลิกที่ข้อความในพื้นที่รายการเืพื่อดูเนื้อหาข้อความในพื้นที่เนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม:

การสร้างกลุ่มอัจฉริยะ

การแก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ

การลบกลุ่มอัจฉริยะ

เกี่ยวกับกลุ่มอัจฉริยะ