ภาพรวมของการอัพเดตซอฟต์แวร์

คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ หรือ Nokia Ovi Suite ด้วยตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ของ Nokia Ovi Suite ได้อย่างง่ายดาย หากคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว แต่ยังมีการทำงานผิดปกติด้วยเหตุผลบางประการ คุณสามารถทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ด้วยตัวช่วยสร้างตัวเดิม นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งและอัพเดตแอพพลิเคชันของอุปกรณ์บางรายการได้

Ovi Nokia Help warning ภาพรวมของการอัพเดตซอฟต์แวร์ คำเตือน:

อย่าใช้โปรแกรม Nokia Software Updater แบบสแตนด์อโลนในขณะที่คุณกำลังใช้งานตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ Nokia Ovi Suite เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ!

 

 

เกี่ยวกับการตรวจหาการอัพเดต

Nokia Ovi Suite จะตรวจสอบว่ามีการอัพเดตซอฟต์แวร์ใดๆ หรือไม่อย่างสม่ำเสมอ (สำหรับอุปกรณ์ของคุณ หรือสำหรับ Nokia Ovi Suite เอง) หากมีการอัพเดต ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติในหน้าแรกของ Nokia Ovi Suite และในพื้นที่การแจ้งเตือนของ Windows ซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแถบงาน คุณจะมองเห็นจำนวนการอัพเดตที่ใช้งานได้ทางด้านบนสุดของไอคอนการอัพเดตซอฟต์แวร์ในแถบนำทางด้านบนสุด การคลิกการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้น หรือการคลิกที่ไอคอนในแถบนำทางด้านบนสุดจะเป็นการเปิดตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้คุณเริ่มทำการอัพเดต

Ovi Nokia Help info ภาพรวมของการอัพเดตซอฟต์แวร์ หมายเหตุ:

หากคุณได้ถ่ายโอนแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกก่อนที่จะใช้งานตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ ให้เปลี่ยนโหมด USB ของอุปกรณ์กลับไปเป็นโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมด USB

ดูเพิ่มเติมที่:

การอัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

การติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ใหม่

การติดตั้งแอพพลิเคชันของอุปกรณ์

การอัพเดตแอพพลิเคชันของอุปกรณ์

การอัพเดต Nokia Ovi Suite

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอัพเดตและการติดตั้งซอฟต์แวร์

ภาพรวมของการอัพเดตซอฟต์แวร์