ภาพรวมการสำรองและเรียกคืนข้อมูล

ทำการสำรองเนื้อหาของ อุปกรณ์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนด้วยตัวช่วยการสำรองข้อมูลของ Nokia Ovi Suite การสำรองเนื้อหาของอุปกรณ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อาทิเช่น เมื่อคุณกำลังเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือเมื่อคุณต้องการจัดเก็บเนื้อหาของอุปกรณ์ลงในคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

และคุณยังสามารถคืนค่าเนื้อหาของอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ไ้ด้ภายหลัง หรือคืนค่าเนื้อหาที่สูญหายไปอย่างไม่ตั้งใจลงในอุปกรณ์ของคุณด้วยตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลของ Nokia Ovi Suite โปรดทราบว่า ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้ Nokia PC Suite เพื่อสำรองเนื้อหาอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถคืนค่าไฟล์การสำรองข้อมูลด้วย Nokia Ovi Suite ได้

เปิดตัวช่วยการสำรองและเรียกคืนข้อมูลจาก เครื่องมือ > การสำรองข้อมูล และ เครื่องมือ > การเรียกคืนข้อมูล

Ovi Nokia Help info ภาพรวมของการสำรองและการคืนค่าข้อมูล หมายเหตุ:

หากคุณได้ถ่ายโอนแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอก ก่อนที่จะใช้งานตัวช่วยสร้างการสำรองหรือเรียกคืนข้อมูล ให้เปลี่ยนโหมด USB ของอุปกรณ์กลับไปเป็นโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมด USB

อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite ดังนั้้น คุณลักษณะบางรายการที่อธิบายในวิธีใช้นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

อ่านเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับการสำรองเนื้อหาอุปกรณ์ของคุณ

เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

เกี่ยวกับการเรียกคืนเนื้อหาอุปกรณ์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาการสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

 

ภาพรวมของการสำรองและการคืนค่าข้อมูล