ภาพรวมของภาพถ่าย

ในภาพถ่าย คุณสามารถดำเนินการดังนี้:

  • ดูภาพถ่า่ยและวิดีโอที่จัดเก็บในอุปกรณ์และใน คลังภาพของคุณใน Nokia Ovi Suite

  • คัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอระหว่างอุปกรณ์และคลังภาพของคุณ

  • เพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอจากโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ลงในคลังภาพของคุณ

  • จัดการภาพถ่ายและวิดีโอของคุณในอัลบั้มที่สร้างขึ้น

 

ด้วยโปรแกรมภาพถ่าย คุณจะสามารถเก็บรักษาคลังภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณและดูภาพถ่ายและวิดีโอได้ในอุปกรณ์็ Nokia พื้นที่อุปกรณ์จะแสดงอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ซึ่งจะมีอุปกรณ์เครื่องหนึ่งถูกเลือกไว้สำหรับดู และสถานะของกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่

Nokia Ovi Suite สนับสนุนไฟล์ภาพในรูปแบบ .jpg และ .jpeg และไฟล์วิดีโอในรูปแบบ .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv และ .mpe หมายเหตุ นามสกุลของไฟล์วิดีโอบางไฟล์อาจมีรูปแบบวิดีโอที่ไม่สนับสนุนการใช้งานกับ Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia Help info ภาพรวมของภาพถ่าย หมายเหตุ:

อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite ดังนั้้น คุณลักษณะบางรายการที่อธิบายในวิธีใช้นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

 

อ่านเพิ่มเติม:

การเปิดภาพถ่าย

โหมดหน้าจอ

การแก้ไขตัวเลือกภาพถ่ายหรือวิีดีโอ

ภาพรวมของภาพถ่าย