การคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์

คุณสามารถคัดลอกแทร็กเพลงที่เลือกไว้ ทั้งอัลบั้ม หรือรายการที่จะเล่นจากคอมพิวเตอร์ลงในอุปกรณ์ของคุณ เพลงจะถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งของหน่วยความจำที่ต้องการ ซึ่งจะถูกกำหนดในตัวเลือกของ Nokia Ovi Suite ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้หน่วยความจำที่มีพื้นที่ว่างมากที่สุด หากต้องการตรวจสอบว่ากำลังใช้งานหน่วยความจำใดอยู่ หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยความจำ ให้เลือก เครื่องมือ> ตัวเลือก เลือกแท็บ อุปกรณ์ของฉัน และตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเป็นหน่วยความจำที่ต้องการ

Ovi Nokia Help info การคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์ หมายเหตุ:

เมื่อคุณคัดลอกเพลงระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB และใช้งานโหมด Nokia Ovi Suite หรือ PC Suite หากอุปกรณ์ของคุณเลือกโหมดให้โดยอัตโนมัติตามรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หรือคุณอาจต้องเลือกโหมดการถ่ายโอนสื่อ จากนั้นใบอนุญาต DRM ที่ต้องใช้ในการเล่นแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกจะถูกถ่ายโอนไปพร้อมกับแทร็กนั้นๆ ด้วย การถ่ายโอนเพลงผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธจะทำได้ช้ากว่า และไม่ได้ถ่ายโอนใบอนุญาต DRM สำหรับแทร็กเพลงของคุณ ในกรณีนี้ ต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาต DRM ผ่านเครือข่ายเคลื่อนที่ในครั้งถัดไปที่คุณเล่นแทร็กเพลงในอุปกรณ์ของคุณ

หากมีการแจ้งเตือนขอให้คุณเปลี่ยนโหมด USB ในอุปกรณ์ของคุณ นั่นหมายความว่าในขณะนั้นคุณกำลังคัดลอกแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอก

ในการคัดลอกแทร็กเพลงหรืออัลบั้มลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. เลือก คลังเพลง ในพื้นที่นำทาง พื้นที่รายการจะแสดงรายการของศิลปินหรืออัลบั้มทั้งหมดในคอลเลคชันเพลงของคุณขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเลือก

 2. จากพื้นที่รายการ ให้ไฮไลต์ศิลปินหรืออัลบั้มที่ต้องการ แทร็กเพลงของศิลปินหรืออัลบั้มนั้นจะปรากฏขึ้นในพื้นที่เนื้อหา

 3. จากพื้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลต์แทร็กเพลงที่คุณต้องการคัดลอกไปยังอุปกรณ์ของคุณ

 4. เลือก เครื่องมือ > คัดลอกลงในอุปกรณ์
  หรือ
  ลากแทร็กเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณที่แสดงอยู่ในมุมซ้ายล่างของ Nokia Ovi Suite

 

ในการคัดลอกรายการที่จะเล่นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกรายการที่จะเล่นที่ต้องการในพื้นที่นำทาง

 2. หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับแทร็กเพลงในรายการที่จะเล่น ให้เปลี่ยนก่อนที่คุณจะคัดลอกรายการที่จะเล่นลงในอุปกรณ์ เมื่อคุณคัดลอกรายการที่จะเล่นแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียงลำดับแทร็กเพลงใหม่ได้

 3. เลือก เครื่องมือ > คัดลอกลงในอุปกรณ์
  หรือ
  ลากรายการที่จะเล่นไปยังอุปกรณ์ของคุณที่แสดงอยู่ในมุมซ้ายล่างของ Nokia Ovi Suite

 

Ovi Nokia Help info การคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์ หมายเหตุ:

เพื่อให้สามารถดูเพลงที่คัดลอกลงในอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องรีเฟรชคลังเพลงในอุปกรณ์ของคุณ

 

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าการคัดลอกแทร็กไม่สำเร็จ สาเหตุอาจเกิดจากการติดตั้งไดรเวอร์ WPD ไม่สำเร็จสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ดูคำแนะนำได้ใน การแก้ไขปัญหาการเรียกดูและการคัดลอกเพลง

Ovi Nokia Help tip การคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์ เคล็ดลับ:

คุณสามารถลากเพลงจาก Windows Explorer ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

การคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์