เกี่ยวกับการซิงค์

การซิงค์หมายถึง การที่คุณอัพเดตเนื้อหาของสถานที่จัดเก็บที่แตกต่างกัน เช่น ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและ Nokia Ovi Suite

ด้วยการซิงค์เนื้อหา คุณจะสามารถอัพเดตเนื้อหาได้ทั้งในอุปกรณ์ของคุณ Nokia Ovi Suite และซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ (เช่น Microsoft Outlook) และในกรณีที่คุณทำอุปกรณ์สูญหาย การซิงค์เนื้อหาไว้ใน Nokia Ovi Suite จะทำให้ข้อมูลของคุณมีความปลอดภัย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการซิงค์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์อุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์เนื้อหาที่แตกต่างกันของ Nokia Ovi Suite โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

 

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการซิงค์ หมายเหตุ:

อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite ดังนั้น คุณลักษณะบางรายการที่อธิบายในวิธีใช้นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เมื่อใช้งาน Nokia Ovi Suite และการซิงค์เนื้อหาส่วนตัวของคุณระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้ของ Windows (หรือที่เรียกว่าบัญชีผู้ใช้) วิธีนี้จะช่วยป้องกันเนื้อหาส่วนตัวที่คุณจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ และเพื่อแยกข้อมูลของคุณออกจากข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ผู้ใช้ของ Windows โปรดดูที่วิธีใช้ Windows (เข้าใช้งานผ่านเมนู Start)

เกี่ยวกับการซิงค์