การเปิดเพลง

ในการเปิดเพลง ให้ทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่พื้นที่เพลงในหน้าแรกของ Nokia Ovi Suite

  • คลิกไอคอน เพลง ในแถบนำทางด้านบนสุดของ Nokia Ovi Suite

  • เลือก ดู > ไปที่ > เพลง ในเมนู

 

เมื่อเพลงเปิดขึ้น พื้นที่รายการจะแสดงอัลบั้มหรือศิลปินทั้งหมด และพื้นที่เนื้อหาจะแสดงแทร็กเพลงทั้งหมดจากคอลเลคชันเพลงของคุณในคอมพิวเตอร์ แทร็กเพลงจะแสดงตามชื่อศิลปินหรืออัลบั้ม ขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเลือกไว้ คลิกปุ่มที่อยู่ด้านบนสุดของพื้นที่รายการเพื่อสลับระหว่างสองโหมด คุณสามารถดับเบิลคลิกที่แทร็กเพลงเพื่อ เล่น เพลง

เมื่อคุณเปิดเพลงเป็นครั้งแรก คอลเลคชันเพลงของคุณจะมีเพลงทั้งหมดจากโฟลเดอร์ My Music (เพลงของฉัน) ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณจัดเก็บเพลงไว้ในโฟลเดอร์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์เหล่านี้เป็นโฟลเดอร์การเฝ้าดูได้ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีทำดังกล่าว โปรดดูที่ การเพิ่มเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการดูเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก คลังเพลง ในพื้นที่อุปกรณ์

Ovi Nokia Help info การเปิดเพลง หมายเหตุ:

หากคุณกำลังคืนค่าเนื้อหาของอุปกรณ์ ระบบจะปิดพื้นที่อุปกรณ์ในหน้าจอทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอุปกรณ์ทำงานผิดปรกติในขณะที่คืนค่าเนื้อหา

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแทร็กเพลงของคุณ โปรดดูที่ การเรียกดูเพลงของคุณ

โปรดทราบว่าแทร็กเพลงต้องอยู่ในรูปแบบเสียงที่ Nokia Ovi Suite สนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รูปแบบไฟล์เสียง

การเปิดเพลง