การควบคุมการเล่น

พื้นที่การเล่นตรงมุมขวาล่างของ Nokia Ovi Suite จะแสดงแทร็กเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนี้ และพื้นที่การเล่นยังแสดงปุ่มควบคุมต่างๆ ที่คุณต้องใช้สำหรับการเล่นเพลงด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มควบคุมได้จากตารางด้านล่างนี้

ปุ่มการควบคุมการเล่น:

 

ปุ่ม:

การกระทำ:

Ovi Nokia pause การควบคุมการเล่น

คลิกปุ่มนี้เพื่อหยุดการเล่นที่ตำแหน่งปัจจุบันของแทร็ก หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถดับเบิลคลิกแทร็กเพลงที่กำลังเล่นในพื้นที่เนื้อหาก็ได้

Ovi Nokia play การควบคุมการเล่น

คลิกปุ่มนี้เพื่อเล่นต่อหลังจากที่คุณคลิก หยุดชั่วคราว

Ovi Nokia slider การควบคุมการเล่น

ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนจุดการเล่นในแทร็กเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้

เวลาในการเล่นจะแสดงถัดจากแถบเลื่อนเพื่อแสดงให้คุณเห็นระยะเวลาของแทร็กเพลง เวลาที่เล่นไปแล้ว และจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ คลิกที่การแสดงเวลา เพื่อสลับการแสดงผลเหล่านี้

Ovi Nokia previous การควบคุมการเล่น

คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อข้ามไปยังตอนเริ่มต้นของแทร็กเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนี้

ดับเบิลคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อข้ามไปที่แทร็กเพลงก่อนหน้า

กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อกรอกลับแทร็กเพลงปัจจุบัน

Ovi Nokia next การควบคุมการเล่น

คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อข้ามไปที่แทร็กเพลงถัดไป

กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อกรอแทร็กเพลงปัจจุบันไปข้างหน้า

Ovi Nokia volume การควบคุมการเล่น

ลากที่จับของแถบเลื่อนปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง เพื่อปรับระดับเสียงในการเล่น

คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อปิดเสียงในการเล่น

 

การควบคุมการเล่น