การลบเพลง

คุณสามารถลบแทร็กเพลงจากคอลเลคชันเพลงบนคอมพิวเตอร์และจากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณลบเพลงออกจากคอลเลคชันเพลงของคุณ คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ลบแทร็กเพลงออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยหรือไม่ หากคุณลบแทร็กเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ แทร็กเพลงนั้นจะถูกลบอย่างถาวร

ในการลบแทร็กเพลงจากคอลเลคชันเพลงของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก คลังเพลง หรือกลุ่มอัจฉริยะ เพิ่งเพิ่มเร็วๆ นี้ ในพื้นที่นำทาง คุณจะเห็นแทร็กเพลงในพื้นที่เนื้อหา

  2. เลือกแทร็กเพลงที่คุณต้องการลบอย่างน้อยหนึ่งแทร็ก

  3. คลิกขวา และเลือก ลบ

  4. Nokia Ovi Suite จะถามว่าคุณต้องการลบแทร็กเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือไม่ คลิก ใช่ เพื่อลบแทร็กเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ ไม่ เพื่อจัดเก็บแทร็กเพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ลบออกจากคอลเลคชันเพลง หรือ ยกเลิก หากคุณเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลย

 

ในการลบแทร็กเพลงอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก คลังเพลง ในพื้นที่อุปกรณ์ แทร็กเพลงในอุปกรณ์ของคุณจะแสดงในพื้นที่เนื้อหา

  2. เลือกแทร็กเพลงที่คุณต้องการลบอย่างน้อยหนึ่งแทร็ก

  3. คลิกขวา และเลือก ลบ

  4. ยืนยันการลบ แทร็กเพลงจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างถาวร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบแทร็กเพลงออกจากรายการที่จะเล่นและวิธีการลบรายการที่จะเล่นได้ที่ การจัดการรายการที่จะเล่น

การลบเพลง