รายชื่อในหน้าแรก

พื้นที่รายชื่อในหน้าแรกจะแสดงรายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการดูรายชื่อทั้งหมดในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกที่พื้นที่รายชื่อ วิธีนี้จะเป็นการเปิดหน้าจอรายชื่อของ Nokia Ovi Suite ที่คุณสามารถแก้ไขและซิงค์รายชื่อในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณทำอุปกรณ์สูญหาย เนื้อหาทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยใน Nokia Ovi Suite สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาพรวมของรายชื่อ

ในการอัพเดตรายชื่อของคุณจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ คลิก ซิงค์ ในพื้นที่รายชื่อของหน้าแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การซิงค์เนื้อหาของคุณ และ เกี่ยวกับการซิงค์รายชื่อ

รายชื่อในหน้าแรก