ภาพถ่ายในหน้าแรก

พื้นที่ภาพถ่ายในหน้าแรกจะแสดงภาพถ่ายและวิีดีโอล่าสุดจากไลบรารีภาพถ่ายของคุณใน Nokia Ovi Suite ในการดูภาพถ่ายและวิีดีโอทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกที่พื้นที่ภาพถ่าย วิธีนี้จะเปิดหน้าจอภาพถ่ายของ Nokia Ovi Suite ที่คุณจะสามารถดูภาพถ่ายและวิีดีโอ และจัดการภาพถ่ายและวิีดีโอดังกล่าวลงในอัลบั้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาพรวมของภาพถ่าย

ในพื้นที่ภาพถ่ายของหน้าแรก คุณสามารถดูได้ว่าคุณมีภาพถ่ายหรือวิดีโอใหม่จำนวนเท่าใดในอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ ในการคัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ คลิก ซิงค์ ในพื้นที่ภาพถ่ายของหน้าแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การซิงค์เนื้อหาของคุณ และ เกี่ยวกับการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอ

ภาพถ่ายในหน้าแรก