การรับส่งข้อความในหน้าแรก

พื้นที่การรับส่งข้อความในหน้าแรกจะแสดงเธรดการสนทนาล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการอ่านข้อความทั้งหมดในคอมพิวเตอร์และในอุปกรณ์แบบสมบูรณ์ ให้คลิกพื้นที่การรับส่งข้อความ วิธีนี้จะเป็นการเปิดหน้าจอการรับส่งข้อความของ Nokia Ovi Suite ที่คุณจะพบตัวเลือกการแก้ไขข้อความทั้งหมดที่คุณไม่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาพรวมของการรับส่งข้อความ

คุณสามารถติดตามข้อความที่ยังไม่ได้อ่านได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นที่การรับส่งข้อความจะแสดงจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และจำนวนข้อความใหม่ที่มีในอุปกรณ์ของคุณที่พร้อมสำหรับการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการคัดลอก์ข้อความของคุณจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ คลิก ซิงค์ ในพื้นที่รับส่งข้อความของหน้าแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การซิงค์เนื้อหาของคุณ และ เกี่ยวกับการซิงค์ข้อความ

การรับส่งข้อความในหน้าแรก