การซิงค์เนื้อหาของคุณ

คุณสามารถซิงค์เนื้อหาในอุปกรณ์ของคุณกับ Nokia Ovi Suite ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเดียวกันได้ทั้งจากอุปกรณ์และจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณทำอุปกรณ์สูญหาย เนื้อหาทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยใน Nokia Ovi Suite

เริ่มต้นใช้งานการซิงค์

ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ จะยังไม่มีเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณแสดงใน Nokia Ovi Suite ให้เริ่มด้วยการกำหนดตัวเลือกในการซิงค์ของคุณ และซิงค์เนื้อหาของอุปกรณ์ ประเภทของเนื้อหาที่สามารถซิงค์ได้ ได้แก่: รายชื่อ, ภาพถ่ายและวิดีโอ, ข้อความ, รายการในปฏิทินและงาน, บันทึก รวมทั้งบุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บ

Ovi Nokia Help info การซิงค์เนื้อหาของคุณ หมายเหตุ:

เนื้อหาบางประเภทในรายการดังกล่าวข้างต้นอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ และแอพพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการตั้งค่าการซิงค์ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ไปที่หน้าแรกใน Nokia Ovi Suite แล้วเลือก ตั้งค่าการซิงค์

  2. เลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการให้มีการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและ Nokia Ovi Suite

  3. เลือกว่าคุณต้องการให้ซิงค์ประเภทของเนื้อหาดังกล่าวโดยอัตโนมัติหรือไม่ ระบบจะดำเนินการซิงค์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ Nokia Ovi Suite หรือเมื่อคุณเลือกอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่จากพื้นที่การเลือกอุปกรณ์

 

Ovi Nokia Help info การซิงค์เนื้อหาของคุณ หมายเหตุ:

อย่าตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ขณะที่ระบบกำลังซิงค์เนื้อหา

หากไม่สามารถซิงค์เนื้อหาระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ได้โดยสมบูรณ์ จะปรากฏกล่องโต้ตอบแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ขาดการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณ)

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์อุปกรณ์

การซิงค์เนื้อหาของคุณ