ภาพรวมของรายชื่อ

ในรายชื่อ คุณสามารถดำเนินการดังนี้:

  • ดูและแก้ไขรายชื่อในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ

  • ซิงค์รายชื่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ Nokia Ovi Suite และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานในคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิทินและอีเมล

  • โอนย้ายรายชื่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณโดยการลากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการใช้งานปฏิทินและอีเมล โปรดดูที่ ข้อกำหนดของระบบ

Ovi Nokia Help info ภาพรวมของรายชื่อ หมายเหตุ:

หากคุณได้ถ่ายโอนแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอก ก่อนที่จะใช้งานรายชื่อของคุณ ให้เปลี่ยนโหมด USB ของอุปกรณ์กลับไปเป็นโหมด Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมด USB

อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite ดังนั้้น คุณลักษณะบางรายการที่อธิบายในวิธีใช้นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

ดูเพิ่มเติมที่:

การเปิดรายชื่อ

การดูและการกรองรายชื่อ

การสร้างรายชื่อ

การแก้ไขรายชื่อ

การจัดเรียงรายชื่อ

การจัดกลุ่มรายชื่อ

การลบและการคืนค่ารายชื่อ

การส่งข้อมูลรายชื่อในอีเมล

การส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อ

การซิงค์รายชื่อ

ภาพรวมของรายชื่อ