การสร้างรายชื่อ

ในการสร้างรายชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือก ทั้งหมด ในพื้นที่การนำทาง

 2. ในพื้นที่รายการ คลิก สร้างรายชื่อ รายชื่อใหม่ที่ยังว่างอยู่จะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 3. ในโหมดแก้ไข ให้ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้หนึ่งข้อขึ้นไป

  • กรอกรายละเอีียดของรายชื่อที่ต้องการ

  • หากรายชื่อมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งหมายเลข ให้เลือกหมายเลขหนึ่งที่ต้องการโดยการเลือกปุ่มวิทยุที่เกี่ยวข้องตรงส่วนท้ายฟิลด์หมายเลข

  • เพิ่มรายละเอียดใหม่ โดยการคลิก เพิ่ม [รายละเอียดของรายชื่อที่เกี่ยวข้อง] หรือ ลบรายละเีอียดออกไปโดยการคลิกปุ่มลบตรงส่วนท้ายฟิลด์รายละเอียด

  • เพิ่มหรือลบภาพของรายชื่อออกโดยการคลิก เพิ่ม หรือ ลบ คุณยังสามารถลากหรือคัดลอกภาพจากตำแหน่งอื่น และคุณสามารถลากหรือคัดลอกภาพได้เมื่อไม่อยู่ในโหมดแก้ไข ไฟล์ภาพที่ใช้งานไ้ด้อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP และ GIF

  • เปลี่ยนภาพของรายชื่อออกโดยการคลิก เปลี่ยน

  • เปลี่ยนป้ายรายละเอียดของรายชื่อโดยการคลิกที่ป้ายและเลือกป้ายหนึ่งจากเมนูที่เปิดขึ้น

 4. คลิก บันทึก จะมีการบันทึกรายชื่อใหม่้ และโหมดแก้ไขจะปิดลง

 

Ovi Nokia Help info การสร้างรายชื่อ หมายเหตุ:

ในขณะดูรายชื่อ เฉพาะฟิลด์รายละเอียดของรายชื่อดังกล่าวเท่านั้นที่แสดงว่ามีการเพิ่มข้อมูลลงไป

 

คุณสามารถซิงค์รายชื่อใหม่ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคลิกที่ ซิงค์รายชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์รายชื่อของคุณ โปรดดูที่ การซิงค์รายชื่อ

Ovi Nokia Help tip การสร้างรายชื่อ เคล็ดลับ:

หากคุณต้องการให้มีรายชื่อที่มีข้อมูลเดียวกันเกือบทั้งหมดกับอีกรายชื่อหนึ่ง(เช่น ในกรณีของข้อมูลรายชื่อของคู่สามีภรรยา) ให้เปิดรายชื่อในบานหน้าต่างเนื้อหาหรือในโหมดแก้ไข คลิกขวาในพื้นที่ว่าง แล้วคลิก สร้างรายชื่อที่ซ้ำกัน

ดูเพิ่มเติม:

การแก้ไขรายชื่อ

การจัดกลุ่มรายชื่อ

การสร้างรายชื่อ