การซิงค์รายชื่อ

การซิงค์หมายถึง การที่คุณอัพเดตเนื้อหาของสถานที่จัดเก็บที่แตกต่างกัน เช่น ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและ Nokia Ovi Suite เพื่อคุณจะได้มีเนื้อหาแบบเดียวกันในแต่ละตำแหน่งที่จัดเก็บ ด้วยการซิงค์รายชื่อของคุณ คุณจะสามารถอัพเดตเนื้อหาได้ทั้งในอุปกรณ์ของคุณ Nokia Ovi Suite และซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ (เช่น Microsoft Outlook) นอกจากนี้ การซิงค์รายชื่อไว้ใน Nokia Ovi Suite จะทำให้ข้อมูลของคุณมีความปลอดภัยในกรณีที่คุณทำอุปกรณ์สูญหาย

Ovi Nokia Help info การซิงค์รายชื่อ หมายเหตุ:

เพื่อให้สามารถซิงค์รายชื่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณและตำแหน่งการซิงค์อื่น ต้องทำการจัดเก็บรายชื่อของอุปกรณ์ลงในหน่วยเก็บความจำของอุปกรณ์แทนที่จะจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด อ่านคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการย้ายหรือคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปไว้ในหน่วยเก็บความจำของอุปกรณ์

เมื่อคุณซิงค์รายชื่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณและ Nokia Ovi Suite รายชื่อจากอุปกรณ์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Nokia Ovi Suite หากคุณซิงค์รายชื่อของอุปกรณ์อื่นด้วย Nokia Ovi Suite รายชื่อจากอุปกรณ์แรกจะถูกซิงค์ไปยังอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบันด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างรายชื่อซ้ำกัน ห้ามใช้แอพพลิเคชันของอุปกรณ์อื่น อย่างเช่น Mail for Exchange ในการซิงค์รายชื่อบนอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อวัตถุประสงค์นี้อยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องเข้ากับ Nokia Ovi Suite ในเวลาเดียวกัน ระบบจะซิงค์เฉพาะรายชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ (อุปกรณ์ที่เลือกไว้ในพื้นที่อุปกรณ์) เมื่อคุณคลิก ซิงค์รายชื่อ

ในการซิงค์รายชื่อของคุณจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณอยู่ที่หน้าแรกของ Nokia Ovi Suite ให้คลิก ซิงค์ ในพื้นที่รายชื่อของหน้าแรก

  • หากคุณกำลังอยู่ในมุมมองรายชื่อของ Nokia Ovi Suite ให้คลิก ซิงค์รายชื่อในพื้นที่อุปกรณ์

Ovi Nokia Help tip การซิงค์รายชื่อ เคล็ดลับ:

คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในการตั้งค่าดังกล่าว ให้ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก > ซิงค์อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขตัวเลือกการซิงค์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อการซิงค์เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารายชื่อใดที่มีการแก้ไขใน Nokia Ovi Suite หรือถูกคัดลอกลงใน Nokia Ovi Suite โดยคลิกที่กลุ่มที่เพิ่งอัพเดตเมื่อเร็วๆ นี้ ในพื้นที่การนำทางของรายชื่อ กลุ่มที่เพิ่งอัพเดตเมื่อเร็วๆ นี้จะรวมรายชื่อที่เพิ่งมีการอัพเดตสองสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างน้อย

Ovi Nokia Help info การซิงค์รายชื่อ หมายเหตุ:

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือลบกลุ่มอัจฉริยะ

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์รายชื่อ

เกี่ยวกับการซิงค์

 

การซิงค์รายชื่อ