การจัดเรียงรายชื่อ

ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียง รายชื่อของคุณ ให้ไปที่ เครื่องมือ >ตัวเลือก >รายชื่อ การจัดเรียงลำดับตามตัวอักษรที่สามารถทำได้ คือ ชื่อ – นามสกุล หรือ นามสกุล – ชื่อ ตามค่าเริ่มต้น รายชื่อจะถูกจัดเรียงตามชื่อของพวกเขา

และจะใช้ลำดับการจัดเรียงเมื่อกำลังดูรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

ดูเพิ่มเติมที่:

การดูและการกรองรายชื่อ

การจัดกลุ่มรายชื่อ

 

การจัดเรียงรายชื่อ