โหมดมุมมอง

ขณะที่กำลังดูภาพถ่ายหรือวิีดีโอในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างโหมดมุมมองต่อไปนี้

  • มุมมองแบบรูปขนาดย่อ: แสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอทั้งหมดจากกลุ่ม “ทั้งหมด” หรือจากอัลบั้มที่เลือกไว้เป็นรูปขนาดย่อ

  • มุมมองแบบรายการเดียว แสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอเพียงรายการเดียวต่อครั้งเป็นภาพขนาดใหญ่

  • มุมมองแบบเต็มหน้าจอ

 

ในการเลือกมุมมอง ให้คลิกปุ่มไอคอน ดูรูปขนาดย่อ, ดูรายการเดียว หรือ ดูแบบเต็มหน้าจอ ที่ด้านบนพื้นที่เนื้อหา และคุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่ภาพถ่ายในมุมมองรูปขนาดย่อเพื่อเปิดภาพถ่ายในมุมมองแบบภาพเดียว และในทางกลับกันก็ได้

ในการเริ่มเล่นวิีดีโอ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปขนาดย่อของวิดีโอ แล้วคลิกปุ่มเล่นในวิีดีโอ

ดูเพิ่มเติมที่:

มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

การเรียกดูภาพถ่า่ยและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ

โหมดหน้าจอ