การแก้ไขตัวเลือกภาพถ่าย

ในการแก้ไขตัวเลือกภาพถ่าย ให้เลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก คุณสามารถดูและแก้ไขตัวเลือกสำหรับภาพถ่ายโดยเฉพาะในแท็บการซิงค์อุปกรณ์และแท็บภาพถ่าย

การกำหนดตัวเลือกการซิงค์สำหรับภาพถ่าย

ไปที่แท็บ การซิงค์อุปกรณ์ และจากเมนูเลื่อนลงให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการแก้ไขตัวเลือก หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เพียงหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ระบบจะเลือกอุปกรณ์นั้นให้โดยอัตโนมัติ จากรายการที่สามารถซิงค์ได้ ให้เลือก ภาพถ่าย เพื่อคัดลอกภาพถ่ายและวิีดีโอใหม่จากอุปกรณ์ของคุณไปที่ Nokia Ovi Suite เมื่อคุณคลิก ซิงค์ทั้งหมด และให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ด้านล่างของหน้าต่าง ถ้าคุณต้องการซิงค์ภาพถ่ายโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอ

การเลือกโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

ไปยังแท็บภาพถ่ายเพื่อเลือกตำแหน่งสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยน

การเพิ่มและการลบโฟลเดอร์การเฝ้าดูออก

ในแท็บ ภาพถ่าย คุณสามารถเพิ่มและลบโฟลเดอร์การเฝ้าดูซึ่ง Nokia Ovi Suite จะทำการสแกนภาพถ่ายหรือวิดีโอใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอและจะเพิ่มไฟล์ลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

การแก้ไขตัวเลือกภาพถ่าย