การเปิดภาพถ่าย

ในการเปิดภาพถ่าย ให้คลิกไอคอน ภาพถ่าย ในแถบการสำรวจด้านบนสุด เมื่อหน้าจอภาพถ่ายเปิดขึ้น คุณจะเห็นภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดในคลังภาพของคุณปรากฏขึ้นในพื้นที่เนื้อหา

ในการดูภาพถ่ายและวิดีโอที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกกลุ่ม ทั้งหมด จากพื้้นที่อุปกรณ์บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอภาพถ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ และ การดูภาพถ่ายและวิดีโอ และ การเรียกดูภาพถ่ายและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ

ใช้คุณสมบัติของโฟลเดอร์การเฝ้าดูของ Nokia Ovi Suite เพื่อเพิ่มภาพถ่ายหรือวิดีโอลงในคลังภาพของคุณและให้ Nokia Ovi Suite จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์ดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอลงในคลังภาพของคุณ

การเปิดภาพถ่าย