การแก้ไขปัญหาการเล่นวิดีโอ

หากไม่สามารถเล่่นวิดีโอได้ อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • คุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของวิดีโอที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

    • ในการแก้ไขปัญหาไดรเวอร์ใน Windows XP: เลือก Start > Settings > Control panel ดับเบิลคลิกที่ System แล้วคลิกแท็บ Hardware จากนั้น คลิกที่ Device Manager คลิกเครื่องหมาย ‘+’ เพื่อขยายมุมมองโครงสร้างแบบต้นไม้ของอะแดปเตอร์การแสดงผล ดับเบิลคลิกที่ไดรเวอร์ของวิดีโออะแดปเตอร์ ที่แท็บ General คลิก Troubleshoot

    • ในการตรวจสอบสถานะของไดรเวอร์ใน Windows Vista และ Windows 7 คุณต้องมีสิทธิ์ในการดูแลระบบ เลือก Start  > Control panel เลือก System and Security หรือ System ที่บานหน้าต่างซ้าย ให้เลือก  Device Manager คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับอะแดปเตอร์การแสดงผลและดับเบิลคลิกที่อะแดปเตอร์การแสดงผล กาเครื่องหมายที่แท็บ General เพื่อดูว่าไดรเวอร์ทำงานปกติหรือไม่

โปรดทราบว่าพาธที่อธิบายข้างต้นนี้อาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบปัจจุบันของคุณ

หากแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณมีดิสก์สำหรับติดตั้งไดรเวอร์อยู่ด้วย ให้ลองติดตั้งไดรเวอร์ใหม่จากดิสก์ที่มีมาให้ หรือค้นหาไดรเวอร์ที่อัพเดตจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอะแดปเตอร์การแสดงผล

 

  • ยังไม่ได้ติดตั้งองค์ประกอบของ DirectX ที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งตัว ตรวจสอบจากวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา DirectX คุณสามารถดาวน์โหลดองค์ประกอบของ DirectX ได้จาก เว็บไซต์ของ Microsoft

  • คุณไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดแวร์ของวิดีโอที่เหมาะสม ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตาม ความต้องการของระบบสำหรับ Nokia Ovi Suite หรือไม่ การดูคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกขวาที่ My computer แล้วเลือก Properties

  • ใบอนุญาตไฟลืเสียงหายไปหรือหมดอายุแล้ว เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานเสียงในวิดีโอได้

 

ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และทำการแก้ไขที่จำเป็นก่อนลองเล่นวิดีโออีกครั้งหนึ่ง

ดูเพิ่มเติมที่:

รูปแบบของไฟล์เสียงและวิดีโอที่ระบบสนับสนุน

 

 

การแก้ไขปัญหาการเล่นวิดีโอ