การดูคุณสมบัติภาพถ่าย

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่าย ให้ไฮไลต์ภาพถ่ายที่ต้องการในพื้นที่เนื้อหาและไปที่ ดู > คุณสมบัติ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบคุณสมบัติที่แสดงข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อไฟล์

  • มิติและขนาดของไฟล์ภาพ

  • วันที่ที่ต้องการสร้างภาพถ่าย

 

Ovi Nokia Help tip การดูคุณสมบัติภาพถ่าย เคล็ดลับ:

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภาพถ่ายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ในการทำรายการดังกล่าว ให้คลิกที่กล่องแก้ไขชื่อไฟล์ และเขียนชื่อไฟล์ใหม่ คลิก ตกลง เพื่อยืนยันชื่อใหม่

การดูคุณสมบัติภาพถ่าย