การลบและการคืนค่าภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณสามารถลบไฟล์จากไลบรารีภาพถ่ายใน Nokia Ovi Suite และจากอุปกรณ์ของคุณ และคุณสามารถคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบจากไลบรารีภาพถ่ายของคุณได้ หากคุณลบภาพถ่ายหรือวิีดีโอออกจากอุปกรณ์ของคุณ ไฟล์จะถูกลบอย่างถาวรและคุณจะไม่สามารถคืนค่าไฟล์ดังกล่าวด้วย Nokia Ovi Suite

ในการลบภาพถ่ายหรือวิีดีโอจากไลบรารีภาพถ่ายของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไฮไลต์กลุ่มทั้งหมดหรือกลุ่มอัจฉริยะที่เพิ่งเพิ่มลงไปในพื้นที่นำทาง คุณจะเห็นไฟล์ที่อยู่ในกลุ่มที่แสดงในพื้นที่เนื้อหา

 2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบอย่างน้อยหนึ่งไฟล์

 3. คลิกขวา และเลือก ลบ

  • คลิก ใช่ เพื่อลบไฟล์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์จะถูกย้ายไปที่ถังรีไซเคิลของคอมพิวเตอร์ และคุณสามารถคืนค่าไฟล์ดังกล่าวได้โดยการลากไฟล์เหล่านั้นกลับไปที่โฟลเดอร์ ทั้งหมด ในหน้าจอภาพถ่าย

  • คลิก ไม่ใช่ เพื่อเก็บไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ลบออกจากหน้าจอภาพถ่าย ไฟล์จะยังคงจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ระบุในเครื่องคอมพิวเตอร์ และคุณสามารถคืนค่าไฟล์ดังกล่าวได้โดยการลากไฟล์เหล่านั้นกลับไปที่โฟลเดอร์ ทั้งหมด ในหน้าจอภาพถ่าย

  • คลิก ยกเลิก ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำอะไร

 

ในการลบภาพถ่ายหรือวิีดีโอจากอัลบั้มในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไฮไลต์อัลบั้มในพื้นที่นำทาง คุณจะเห็นไฟล์ที่อยู่ในกลุ่มที่แสดงในพื้นที่เนื้อหา

 2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบอย่างน้อยหนึ่งไฟล์

 3. คลิกขวา และเลือก ลบออกจากอัลบั้ม

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบภาพถ่ายหรือวิดีโอออกจากอัลบั้มและวิธีการลบอัลบั้ัม โปรดดูที่ การจัดการอัลบั้ม

การลบและการคืนค่าภาพถ่ายและวิดีโอ