การคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณสามารถคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณกับคลังภาพใน Nokia Ovi Suite

ในการคัดลอกภาพถ่ายหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณไปยังคลังภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. เลือก ทั้งหมด จากพื้นที่อุปกรณ์ที่อยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอภาพถ่าย

  2. ไฮไลต์ไฟล์ที่ต้องการ

  3. เลือก เครื่องมือ > คัดลอกลงในคอมพิวเตอร์ ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณเลือกไว้จะถูกคัดลอกลงในกลุ่ม “ทั้งหมด” ใน Nokia Ovi Suite

 

ในการคัดลอกภาพถ่ายหรือวิดีโอจากคลังภาพไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. เลือกกลุ่ม “ทั้งหมด” หรือชื่ออัลบัมในพื้นที่การสำรวจ

  2. ไฮไลต์ไฟล์ตั้งแต่หนึ่งไฟล์ขึ้นไปในหน้าจอภาพขนาดย่อ

  3. เลือก เครื่องมือ > คัดลอกไปยังอุปกรณ์ ไฟล์ที่คุณเลือกไว้จะถูกคัดลอกลงในกลุ่ม “ทั้งหมด” ในอุปกรณ์ของคุณ

 

Ovi Nokia Help info การคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ หมายเหตุ:

เมื่อทำการคัดลอก ภาพถ่ายหรือวิดีโอลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้หน่วยความจำที่มีพื้นที่ว่างมากที่สุด ในการตรวจสอบหรือเปลี่ยนตำแหน่งของหน่วยความจำที่ต้องการ ให้เลือก เครื่องมือ ตัวเลือกและไปที่หน้าจอ อุปกรณ์ของฉัน

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

การคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ