ความต้องการของระบบ

ต่อไปนี้คือความต้องการของระบบสำหรับ Nokia Ovi Suite ใช้รายการความต้องการของระบบเพื่อตรวจสอบรายการต่อไปนี้ตามลำดับ:

  • สิทธิ์การเข้าถึง

  • ฮาร์ดแวร์

  • ชนิดของสาย USB

  • ซอฟต์แวร์บลูทูธของคอมพิวเตอร์ (หากคุณต้องการใช้บลูทูธเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์)

  • ระบบปฏิบัติการ

  • ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลที่คุณใช้สำหรับอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ (อย่างเช่น Microsoft Outlook) และ

  • เว็บเบราว์เซอร์สำหรับดูวิธีใช้ของ Nokia Ovi Suite

 

สิทธิ์การเข้าถึง

 

คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อให้สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องดังกล่าวได้

 

ฮาร์ดแวร์

 

ส่วนประกอบ

ขั้นต่ำสุด

ที่แนะนำ

ฮาร์ดไดรฟ์

2 GB

40 GB

RAM

1 GB

2 GB

โปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์ 1 GHz

โปรเซสเซอร์ Dual Core 2 GHz

จอภาพ

ความละเอียด 1024×576 และสี 24 บิต

ความละเอียด 1280×1024 และสี 32 บิต

การ์ดกราฟิก

64 MB

128 MB

 

Ovi Nokia Help info ความต้องการของระบบ หมายเหตุ:

การเล่นวิดีโอความละเอียดสูง (HD) ต้องใช้โปรเซสเซอร์ขั้นต่ำ 2 Ghz หน่วยความจำวิดีโอขั้นต่ำ 128 MB

 

ชนิดของสาย USB ที่สนับสนุน

  • DKE-2

  • DKU-2

  • CA-101

  • CA-53

  • CA-70

  • CA-126

  • CA-157

 

Ovi Nokia Help info ความต้องการของระบบ หมายเหตุ:

ให้ตรวจสอบเสมอว่าคุณใช้สายของแท้ของ Nokia กับ Nokia Ovi Suite ตรวจสอบป้ายกำกับบนสายของคุณ

 

ซอฟต์แวร์บลูทูธ

 

Windows 7 หรือ Windows Vista รุ่น 32 บิต และ 64 บิต:

    • สแตกบลูทูธของ Microsoft Windows

    • สแตกบลูทูธของ WIDCOMM, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 6.x

    • สแตกบลูทูธของ Toshiba, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 5.10.12, 6.10.10 และ 6.30.01 (Windows Vista); 7.10.18 (Windows 7)

    • สแตกบลูทูธของ IVT BlueSoleil, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 5.0.5, 6.2.227.11, และ 6.4.245.0

 

Windows XP 64 บิต:

  • สแตกบลูทูธของ Microsoft Windows

  • สแตกบลูทูธของ Toshiba, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 5.10.12 และ 6.10.10

  • สแตกบลูทูธของ IVT BlueSoleil, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 5.0.5 และ 6.2.227.11

 

Windows XP 32 บิต:

    • บลูทูธของ Microsoft Windows

    • สแตกบลูทูธของ WIDCOMM, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 1.4.2.18, 3.x, 4.x, 5.0, 5.1 และ 5.5

    • สแตกบลูทูธของ Toshiba, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 4.0, 5.0, 5.10.12, 6.10.10 และ 6.30.01

    • สแตกบลูทูธของ IVT BlueSoleil, ไดรเวอร์เวอร์ชัน 3.x, 5.0.5, 6.2.227.11 และ 6.4.245.0

 

ระบบปฏิบัติการ

 

Windows 7 รุ่น 32 บิตและ 64 บิต:

    • Home Basic

    • Home Premium

    • Professional

    • Enterprise

    • Ultimate

    • นอกจากนี้ ต้องมี “Media Feature Pack สำหรับ Windows 7 N และ Windows 7 KN” เพื่อทำงานบน Windows เวอร์ชัน 7N และ 7KN ด้วย

 

Windows Vista รุ่น 32 บิตและ 64 บิต:

    • Home Basic, SP1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

    • Home Premium, SP1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

    • Business, SP1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

    • Enterprise, SP1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

    • Ultimate, SP1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 

เฉพาะ Windows XP 32 บิตเท่านั้น:

    • Professional, SP2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

    • Home, SP2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 

ซอฟต์แวร์สำหรับอีเมล/ปฏิทิน/รายชื่อ

    • รายชื่อของ Microsoft Windows 7

    • รายชื่อของ Microsoft Windows Vista

    • ปฏิทินของ Microsoft Windows Vista

    • Microsoft Outlook 2002, 2003, 2007, 2010

    • Microsoft Outlook Express

    • Mozilla Thunderbird 2.0 หรือใหม่กว่า

 

เว็บเบราว์เซอร์สำหรับดูวิธีใช้ของ Nokia Ovi Suite

  • Microsoft Internet Explorer

  • Mozilla Firefox

ความต้องการของระบบ