ภาพรวมของการเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Nokia ของคุณกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อทำรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้ได้:

 • อัพเดตรายชื่อในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 • คัดลอกข้อความทั้งหมดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ลงในคอมพิวเตอร์

 • คัดลอกภาพถ่าย วิดีโอ และแทร็กเพลงระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์

 • สำรองเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อความหรือรายชื่อที่สำคัญ หรือแทร็กเพลงโปรดของคุณ เป็นต้น

 

เมื่อคุณเริ่มต้น Nokia Ovi Suite เป็นครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์:

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อสาย USB หรือแบบไร้สายทางบลูทูธ

  หากคุณกำลังเชื่อมต่อทางบลูทูธ คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์โมเด็มของบลูทูธลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนในโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย ระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับการอัพเดตข้อความ รายชื่อ และบุ๊คมาร์คให้เป็นข้อมูลล่าสุดลงในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ยอมรับการติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของคุณ หากอุปกรณ์ขอให้มีการยืนยัน การติดตั้งไดรเวอร์โมเด็มของบลูทูธ และซอฟต์แวร์สนับสนุนขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน หากคุณยกเลิกการติดตั้งหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ระบบจะเริ่มการติดตั้งใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติในภายหลัง

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Nokia ของคุณ หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Nokia อยู่แล้ว หรือคุณได้รับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณจากอุปกรณ์
   หรือ
   สร้างบัญชีผู้ใช้ Nokia
   ด้วยบัญชีผู้ใช้ Nokia คุณจะสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายของ Ovi เช่น ไปยังสถานที่ที่คุณอยากไปด้วยแผนที่ Nokia

   

   

  เราขอแนะนำให้คุณใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB ถ้ามี การเชื่อมต่อด้วยสาย USB จะมีความรวดเร็วและง่ายกว่าการใช้การเชื่อมต่อบลูทูธ เราขอแนะนำให้ใช้สาย USB หากคุณต้องการถ่ายโอนภาพถ่ายหรือวิดีโอจำนวนมากจากอุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือเพลงจำนวนมากจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์

  Ovi Nokia Help info ภาพรวมของการเชื่อมต่อ หมายเหตุ:

  เฉพาะอุปกรณ์บางรุ่นเท่านั้นที่สนับสนุนการเชื่อมต่อทั้งสาย USB และบลูทูธ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการเชื่อมต่อที่อุปกรณ์สนับสนุนได้จากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

  หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อบางประเภท ให้เลือกประเภทการเชื่อมต่ออื่นที่ใช้งานได้และอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการใช้งาน

  หากคุณปิดการใช้งานซอฟต์แวร์บลูทูธของคอมพิวเตอร์ใน Nokia PC Suite ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Nokia Ovi Suite ซอฟต์แวร์บลูทูธใน Nokia Ovi Suite จะปิดการใช้งานด้วย ขั้นแรกให้เปิดการใช้งานซอฟต์แวร์บลูทูธในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ทางบลูทูธใน Nokia Ovi Suite

  หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อทั้งสาย USB และทางบลูทูธพร้อมกัน Nokia Ovi Suite จะใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB เนื่องจากมีความเร็วและเชื่อถือได้มากกว่า เมื่อคุณถอดสายออกจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ จะทำให้ Nokia Ovi Suite เริ่มต้นใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธแทน คุณสามารถตรวจสอบประเภทของการเชื่อมต่อในปัจจุบันได้จากพื้นที่อุ

  ภาพรวมของการเชื่อมต่อ