การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอัพเดตและการติดตั้งซอฟต์แวร์

หากการอัพเดตหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่สำเร็จ ให้ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากไม่พบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแล้วลองเชื่อมต่อใหม่ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้น

 • หากไม่มีซิมการ์ดในอุปกรณ์ ให้ใส่ซิมการ์ดเพื่อให้สามารถทำการอัพเดตหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ได้

 • หากอุปกรณ์แบตเตอรีอ่อน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแท่นชาร์จ

 • หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการสำรองหรือคืนค่าข้อมูลของตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสำรองและการคืนค่าข้อมูล

 • ถ้าการตรวจหาการอัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ไม่สำเร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งต่อไปนี้ถูกต้องแล้วใน Internet Explorer:

  • ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกโหมด ทำงานออฟไลน์ ไว้

  • ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วเลือกแท็บ ขั้นสูง เื่ลื่อนลงไปที่ตัวเลือก ความปลอดภัย แล้วตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ตรวจหาการยกเลิกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ไว้

  • ถ้าคุณใช้พร็อกซีในการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าพร็อกซีถูกต้องแล้ว

 • หากพื้นที่ในคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง ให้ลบไฟล์บางไฟล์ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือย้ายไฟล์ไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือฮาร์ดไดร์ฟภายนอก

 • หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปปรากฏขึ้นก่อนหรือระหว่างการติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองเชื่อมต่อสาย USB ใหม่ แต่ถ้าหากยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ลองเริ่มระบบของ Nokia Ovi Suite ใหม่ และหากจำเป็นให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ คุณยังคงสามารถติดตั้งการอัพเดตที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว หากได้รับการแจ้งดังกล่าว ถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้น ให้ลองติดตั้ง Nokia Ovi Suite ใหม่

 • หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระหว่างการติดตั้งการอัพเดต Nokia Ovi Suite ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

 • หากการติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์หรือการติดตั้งใหม่ไม่สำเร็จ ให้ถอดสาย USB และถอดแบตเตอรีออกจากอุปกรณ์ทิ้งไว้ประมาณ 5 วินาที ใส่แบตเตอรีเข้าไปใหม่ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของอุปกรณ์ค้างไว้หนึ่งวินาที เชื่อมต่อสาย USB ใหม่แล้วรอประมาณ 10 วินาที หมายเหตุ ควรเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง และไม่ได้ผ่านฮับ USB คีย์บอร์ด USB หรือที่วางเทียบของโน้ตบุ๊ค จากนั้น ให้ลองอัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

หรือ

ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีปุ่มหน้าแรกและแบตเตอรีเป็นแบบยึดติดกับเครื่องซึ่งไม่สามารถถอดออกได้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของอุปกรณ์และปุ่มหน้าแรกพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่มีปุ่มหน้าแรก ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 10 วินาที จากนั้น รอให้ระบบดำเนินการติดตั้งต่อไป

  • หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนอง ให้ปิด Nokia Ovi Suite ดาวน์โหลด Nokia Software Updater จาก http://www.nokia.com และลองอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณจากโปรแกรมนี้

  •  

  • หากอุปกรณ์ยังคงไม่ตอบสนอง หลังจากใช้ Nokia Software Updater แล้ว ให้ลองฟอร์แมตอุปกรณ์ โปรดทราบว่าขั้นตอนในการฟอร์แมตอาจแตกต่างกันออกไปสำหรับอุปกรณ์

   การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอัพเดตและการติดตั้งซอฟต์แวร์