การอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์

คุณสามารถอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ที่ Nokia จัดเตรียมไว้ให้ด้วยตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ และคุณสามารถอัพเดตแอปพลิเคชันแผนที่ของอุปกรณ์ รวมทั้งไฟล์แผนที่และการนำทางด้วยเสียงที่คุณดาวน์โหลดทั้งหมดได้ด้วย คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีการอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้

Ovi Nokia Help info การอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ หมายเหตุ:

ตรวจดูให้แน่ใจว่า Nokia Ovi Suite ใช้หน่วยความจำเดียวกับกับหน่วยความจำในการตั้งค่าแอปพลิเคชันแผนที่ของอุปกรณ์สำหรับการบันทึกเนื้อหาของแผนที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแก้ไขตัวเลือกแผนที่

อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite ดังนั้น คุณลักษณะบางรายการที่อธิบายในวิธีใช้นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เมื่อทำการอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์

หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อทางบลูทูธ ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นสาย USB ตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดและการติดตั้งรายการอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ไปพร้อมกับไฟล์แผนที่และ์การนำทางด้วยเสียงจะใช้เวลามากสำหรับการเชื่อมต่อทางบลูทูธ

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Nokia เมื่อทำการอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์

เพื่อให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Nokia ของคุณ หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ หรือหากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Nokia ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ในแถบนำทางด้านบนสุดของ Nokia Ovi Suite

หรือ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Nokia ของคุณ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ผ่านทางตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ ตัวช่วยสร้างบัญชีผู้ใช้ Nokia จะถูกนำไปรวมไว้ในตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Nokia ของคุณหรือยังไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการอัพเดต

เมื่อคุณเข้าสู่หน้าต่างเริ่มต้นใช้งานของตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ ระบบจะแสดงรายชื่อแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้:

  • จำเป็นต้องใช้

  • สำคัญ

  • แนะนำ

  • เป็นตัวเลือก

 

คำว่า “อัพเดต” จะแสดงถัดจากชื่อของแอปพลิเคชันสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นรายการอัพเดตของแอปพลิเคชันซึ่งติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

Ovi Nokia Help info การอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ หมายเหตุ:

ในบางครั้งคุณอาจต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ที่จำเป็นบางแอปพลิเคชันลงในอุปกรณ์ของคุณ แอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้จะอยู่ด้านบนสุดของรายชื่อ เนื่องจากความสำคัญของแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้ ระบบจึงเลือกแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้ แอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้มีความสำคัญต่ออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ได้้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

คุณสามารถตรวจสอบลำดับความสำคัญของสถานะแอปพลิเคชันว่าอยู่ในลำดับใด และรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน โดยการไฮไลต์ที่แอปพลิเคชันนั้น และอ่านสถานะและข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่ข้อมูลซึ่งอยู่ด้านขวามือของหน้าต่างเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อคุณคลิก ติดตั้ง การอัพเดตของแอปพลิเคชันที่คุณเลือกไว้ และะแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้ที่มีจะถูกติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ

 

เกี่ยวกับการอัพเดตแอปพลิเคชันแผนที่ของอุปกรณ์

เมื่อคุณคลิก ติดตั้ง ระบบจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แผนที่ของอุปกรณ์ก่อนแล้วจึงติดตั้ง หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แผนที่แล้ว ตัวช่วยสร้างจะตรวจสอบสถานะแผนที่ ไฟล์การนำทางด้วยเสียง และใบอนุญาตของอุปกรณ์ ถ้าแอปพลิเคชันดังกล่าวเข้ากันไม่ได้กับซอฟต์แวร์แผนที่เวอร์ชันใหม่ ตัวช่วยสร้างจะดำเนินการลบเวอร์ชันเก่าออกจากอุปกรณ์ของคุณ และหลังจากลบออกแล้ว ตัวช่วยสร้างจะดาวน์โหลดและถ่ายโอนเวอร์ชันใหม่ลงในอุปกรณ์ของคุณ

และเมื่อคุณดาวน์โหลดแผนที่ของประเทศที่ต้องการเป็นครั้งแรก ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่างๆ ของทวีปนั้นจะถูกดาวน์โหลดและถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ของคุณด้วย ข้อมูลนี้จะได้รับการอัพเดตพร้อมกับแผนที่ ไฟล์การนำทางด้วยเสียง และใบอนุญาต

หากต้องการดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดแอปพลิเคชันแผนที่ในอุปกรณ์ของคุณ การเปิดแอปพลิเคชันจะสร้างโฟลเดอร์การทำงานที่จำเป็นในอุปกรณ์ของคุณ และเปิดใช้งานแผนที่ใน Nokia Ovi Suite เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ ถ้าในตอนนี้คุณยังเปิด Nokia Ovi Suite อยู่ ขอแนะนำให้คุณปิดแอปพลิเคชันแผนที่ของอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่แอปพลิเคชันจะทำงานผิดปรกติ

Ovi Nokia Help info การอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ หมายเหตุ:

อุปกรณ์บางรุ่นกำหนดให้คุณต้องทำการอัพเดตใบอนุญาตของแอปพลิเคชันแผนที่ของอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ในอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ แผนที่ > ตัวเลือก > พิเศษ > ใบอนุญาตของฉัน และเลือก อัพเดต

การอัพเดตแอปพลิเคชันของอุปกรณ์