การติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ที่ Nokia จัดเตรียมไว้ให้ และแอปพลิเคชันที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม

Ovi Nokia Help info การติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ หมายเหตุ:

อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite ดังนั้น คุณลักษณะบางรายการที่อธิบายในวิธีใช้นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

การติดตั้งแอปพลิเคชันของ Nokia

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของNokia หลายโปรแกรมลงในอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ ระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อมีแอปพลิเคชันของอุปกรณ์พร้อมสำหรับการติดตั้งแล้ว

Ovi Nokia Help info การติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ หมายเหตุ:

เพื่อให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Nokia ของคุณ หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ หรือหากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Nokia ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ในแถบนำทางด้านบนสุดของ Nokia Ovi Suite

ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณเข้าสู่หน้าต่างเริ่มต้นใช้งานของตัวช่วยสร้างการอัพเดตซอฟต์แวร์ ระบบจะแสดงรายการของแอปพลิเคชันที่มีอยู่ตามลำดับต่อไปนี้:

  • จำเป็นต้องใช้

  • สำคัญ

  • แนะนำ

  • เป็นตัวเลือก

 

Ovi Nokia Help info การติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ หมายเหตุ:

แอปพลิเคชันที่แสดงบางรายการจะเป็นรายการอัพเดตที่ได้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณแล้ว ในกรณีนี้ คำว่า “อัพเดต” จะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อของแอปพลิเคชัน

 

ในบางครั้งคุณอาจต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ที่จำเป็นลงในอุปกรณ์ของคุณ แอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้จะอยู่ด้านบนสุดของรายชื่อ เนื่องจากความสำคัญของแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้ ระบบจึงเลือกแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้ แอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้มีความสำคัญต่ออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ได้้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสามารถตรวจสอบลำดับความสำคัญของสถานะแอปพลิเคชัน และรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน โดยการไฮไลต์ที่แอปพลิเคชันนั้น และอ่านสถานะและข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่ข้อมูล

เมื่อคุณคลิก ติดตั้ง แอปพลิเคชันที่จำเป็นและแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่คุณเลือกไว้จะถูกติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชันอื่น

หากคุณพบแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์การติดตั้งของแอปพลิเคชันนั้น หรือลากไฟล์การติดตั้งไปไว้บนภาพของอุปกรณ์ในพื้นที่อุปกรณ์ จากนั้นคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น วิธีนี้จะเริ่มต้นการติดตั้งของแอปพลิเคชัน

หากคุณเริ่มต้นการติดตั้งของแอปพลิเคชันจากอินเทอร์เน็ต ให้ดับเบิลคลิกที่ลิงก์การดาวน์โหลดของแอปพลิเคชัน และเลือกเพื่อเปิดไฟล์ด้วย Nokia Ovi Suite ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น

ประเภทของไฟล์การติดตั้งที่สนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชันของอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้:

  • .sis

  • .sisx

  • .jar

  • .n-gage

  • .wgz

  •  .nth (เฉพาะอุปกรณ์ Series 40 เท่านั้น) หากคุณไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ Series 40 หรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจาก http://www.nokia.com

Ovi Nokia Help info การติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ หมายเหตุ:

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องเข้ากับ Nokia Ovi Suite ระบบจะติดตั้งแอปพลิเคชันลงในอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้เท่านั้น (อุปกรณ์ที่เลือกไว้ในพื้นที่การเลือกอุปกรณ์ในขณะนี้)

การติดตั้งแอปพลิเคชันของอุปกรณ์