การติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ใหม่

เนื่องจากคุณกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอาจมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้น Nokia Ovi Suite จึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นั้นอีกครั้ง

สิ่งที่ควรรู้ก่อนและหลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ใหม่

  • หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อทางบลูทูธ ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นสาย USB

  • ถ้าอุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์แบบที่รักษาเนื้อหาของอุปกรณ์ไว้ ระบบยังคงทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติอยู่เช่นเดิมเพื่อเป็นมาตรการในการรักษาเนื้อหาบางชนิดของอุปกรณ์ไว้ เนื้อหาที่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้แก่ รายชื่อ ข้อความ ปฏิทินและบันทึก รวมทั้งบุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บของคุณด้วย

 

การติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ใหม่