เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ

ในขณะที่ทำการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ ควรใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB แทนการเชื่อมต่อบลูทูธ เนื่องจากการเชื่อมต่อด้วยสายจะทำให้สามารถสำรองข้อมูลได้เร็วกว่ากันมาก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB

หากคุณยังไม่ได้ทำการสำรองข้อมูลมากกว่าหนึ่งเดือน การแจ้งเตือนจะปรากฎขึ้นใน Nokia Ovi Suite Home เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสามารถเริ่มต้นการสำรองข้อมูลโดยการคลิกที่ลิงค์ สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการสำรองเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ:

ระหว่างการสำรองข้อมูล แอพพลิเคชันทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณจะปิดลง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังฟังเพลงอยู่ โปรแกรมเล่นจะปิดการทำงาน

 

สิ่งที่ควรทราบเมื่อคุณกำลังอยู่ในหน้าต่างการเลือกเนื้อหาของตัวช่วยสร้าง

เนื้อหาทุกประเภทจะถูกคัดเลือกตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณใช้งานตัวช่วยสร้างเป็นครั้งแรก จากนั้น เนื้อหาประเภทนี้จะถูกคัดเลือกไว้ล่วงหน้าตามการใช้งานตัวช่วยสร้่างที่คุณเคยใช้งานก่อนหน้านี้ เนื้อหาอย่างเช่น รายชื่อ ปฏิทิน และข้อความของคุณจะถูกรวมไว้ในไฟล์สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หากในอุปกรณ์ของคุณมีการ์ดหน่วยความจำใส่ไว้อยู่ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการให้สำรองข้อมูลเนื้อหาที่เลือกจากการ์ดหน่วยความจำด้วยหรือไม่

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการสำรองเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ:

ใบอนุญาต DRM ของแทร็กเพลงของคุณ และไฟล์แผนที่และการนำทางด้วยเสียงจะไม่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูล แต่คุณสามารถกู้คืนใบอนุญาต DRM และดาวน์โหลดไฟล์แผนที่และการนำทางด้วยเสียงอีกครั้งได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกู้ข้อมูลใบอนุุญาตเล่นเพลงหลังจากการคืนค่าข้อมูล และ การดาวน์โหลดแผนที่

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของไฟล์สำรองข้อมูลที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิก เรียกดู

สิ่งที่ควรทราบเมื่อคุณกำลังอยู่ในหน้าต่างความคืบหน้าในการสำรองข้อมูลของตัวช่วยสร้าง

หากต้องการดูความคืบหน้าของการสำรองข้อมูลของเนื้อหาในอุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกที่ รายละเอียด คุณสามารถดูได้ว่าระบบกำลังสำรองข้อมูลของไฟล์หรือประเภทของเนื้อหา (เช่น รายชื่อ, ปฏิทินและบันทึก, ข้อความ) และเปอร์เซ็นต์ของความคืบหน้าในการสำีรองข้อมูลของไฟล์หรือประเภทของเนื้อหา

หากคุณต้องการหยุดการสำรองข้อมูลที่กำลังทำอยู่โดยการคลิก หยุด ตัวช่วยสร้างจะต้องทำงานจนถึงจุดปลอดภัยก่อนที่จะหยุดเพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ หลังจากถึงจุดปลอดภัยแล้ว การสำรองข้อมูลจะหยุดทำงาน อาจใช้เวลาสักครู่กว่าตัวช่วยสร้างจะทำงานจนถึงจุดที่จะหยุดได้อย่างปลอดภัย

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการสำรองเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ:

การคลิก เริ่มต้นอีกครั้ง ในหน้าต่างการหยุดสำรองข้อมูลจะนำคุณกลับไปยังหน้าต่างการเลือกเนื้อหา แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลทั้งหมด

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดให้ระบบทำการสำรองข้อมูลของเนื้อหาในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี

เกี่ยวกับการสำรองเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ