เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติได้ทุกวัน ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเนื้อหาต่อไปนี้:

  • รายชื่อ

  • รายการปฏิทิน

  • ข้อความ

  • บันทึก

  • จุดสังเกต

  • บุ๊คมาร์คของเบราเซอร์ และ

  • เนื้อหาสรุปเว็บของพอดแคสต์ที่คุณสั่งไว้

 

การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้จาก เครื่องมือ > ตัวเลือก > อุำปกรณ์ของฉัน ในเมนูเดียวกันนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนความถี่ของการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (เช่น ในกรณีที่ตั้งค่าไว้เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์) และตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์สำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ หมายเหตุ:

คุณต้องออกจากตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลก่อนที่จะแก้ไขตัวเลือกดังกล่าว

 

การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะทำงานหลังจากที่คุณไม่ได้ใช้ Nokia Ovi Suite ภายในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และคุณสามารถใช้ Nokia Ovi Suite ต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงักในขณะที่ระบบกำลังสำรองข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณอย่าเข้าใช้งานเนื้อหาในอุปกรณ์ในขณะที่กำลังสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

ความคืบหน้าของการสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะปรากฏในพื้นที่อุปกรณ์ โดยคุณจะเห็นการแจ้งเตือนในพื้นที่อุปกรณ์ทันทีที่การสำรองข้อมูลอัตโนมัติเสร็จสิ้น หากการสำรองข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จด้วยเหตุผลบางประการ คุณสามารถรอจนกว่าจะมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติครั้งถัดไป

การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในพื้นที่อุปกรณ์หลังจากช่วงเวลาหนึ่ง หากไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นภายในสามวันหรือสามสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความถี่ของการสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่คุณกำหนดไว้ (รายวันหรือรายสัปดาห์)

Nokia Ovi Suite จะทำการลบข้อมูลสำรองอัตโนมัติที่เก่ากว่าจากคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเืพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำเพียงพอ

 

เกี่ยวกับการตั้งชื่อไฟล์สำรองข้อมูล

ชื่อเิริ่มต้นของไฟล์สำรองข้อมูลจะประกอบไปด้วยชื่ออุปกรณ์ของคุณและวันที่ที่ทำการสำรองข้อมูล หากคุณทำการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง และมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในวันเดียวกัน ชื่อของไฟล์สำรองข้อมูลจะบอกให้คุณทราบว่าไฟล์ใดเป็นประเภทใด ชื่อไฟล์ของการสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะมีคำว่า “auto” รวมอยู่ด้วย เช่น [name of the device]_2009-01-22_auto.nbu, ในขณะที่ชื่อไฟล์ของการสำรองข้อมูลด้วยตนเองจะไม่มีคำนี้อยู่ เช่น [name of the device]_2009-01-22.nbu หากคุณทำการสำรองข้อมูลด้วยตนเองหลายครั้งในวันเดียวกัน ชื่อของไฟล์สำรองข้อมูลจะแสดงเวลาของการสำรองข้อมูลไว้

และคุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์สำรองข้อมูลของคุณได้ตามความต้องการ ในหน้าต่างการเลือกเนื้อหาของตัวช่วย ให้คลิก เรียกดู และพิมพ์ชื่อใหม่ของไฟล์ในฟิลด์ ชื่อไฟล์ คลิก บันทึก เพื่อบันทึกไฟล์ในตำแหน่งที่ต้องการและเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ดูเพิ่มเติมที่:

เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ

เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ