การสร้างและการส่งข้อความ

ก่อนที่คุณจะเริ่มส่งข้อความ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะแสดงในพื้นที่สถานะของอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

Ovi Nokia Help info การสร้างและการส่งข้อความ หมายเหตุ:

ถ้าคุณกำลังใช้งานอุปกรณ์ที่มีสองซิมการ์ด (อุปกรณ์สองซิม) ระบบจะใช้ซิม 1 สำหรับการส่งข้อความ ซิม 1 จะอยู่ในที่ใส่ซิมการ์ดภายในของอุปกรณ์ ถ้าคุณต้องการส่งข้อความโดยใช้ซิมการ์ดอื่น ให้สลับซิมการ์ดในอุปกรณ์ของคุณ

 

ในการสร้างและส่งข้อความ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ในพื้นที่รายการ คลิก สร้างข้อความ

  2. เริ่มพิมพ์ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับที่ต้องการ คุณจะเห็นรายการของรายชื่อที่ตรงกันจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากรายการดังกล่าว ให้เลือกผู้รับที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด Enter

  3. หากคุณต้องการเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม คลิก เพิ่มผู้รับ

  4. เมื่อคุณเพิ่มผู้รับข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ปิด

  5. เขียนข้อความลงในกล่องข้อความ ในขณะที่กำลังพิมพ์ข้อความ คุณจะเห็นจำนวนอักขระที่เหลืออยู่และจำนวนของข้อความที่จะถูกส่งใต้กล่องข้อความ

  6. คลิก ส่ง

 

Ovi Nokia Help tip การสร้างและการส่งข้อความ เคล็ดลับ:

ในการนำผู้รับออกจากข้อความที่คุณกำลังเขียน ให้ไฮไลต์ที่ผู้รับที่ต้องการ แล้วกดแป้น Delete

ในการสร้างรายชื่อใหม่ ให้คลิกขวาที่ข้อความ และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

การสร้างและการส่งข้อความ