การเปลี่ยนชื่อกลุ่มอัจฉริยะ

ในการเปลี่ยนชื่อกลุ่มอัจฉริยะ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เน้นที่กลุ่มอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นในหัวข้อ ทั้งหมด

  2. คลิกชื่อกลุ่มอัจฉริยะ

  3. พิมพ์ชื่อใหม่ของกลุ่มอัจฉริยะ

  4. กด Enter

 

อ่านเพิ่มเติม:

การแก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ

การเปลี่ยนชื่อกลุ่มอัจฉริยะ