การสร้างกลุ่มอัจฉริยะ

ในการสร้างกลุ่มอัจฉริยะ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. คลิก เพิ่มกลุ่มอัจฉริยะ ภายใต้กลุ่มอัจฉริยะที่แสดงอยู่แล้วในระบบข้อความ กล่องข้อความ “กลุ่มอัจฉริยะใหม่” จะปรากฏขึ้น

  2. พิมพ์ชื่อกลุ่มอัจฉริยะ

  3. จากรายการดร็อปดาวน์ของกฎ ให้คลิกกฎที่คุณต้องการใช้กับข้อความ เช่น สถานะข้อความ

  4. จากรายการดร็อปดาวน์ของค่าสำหรับกฎที่เลือกไว้ ให้คลิกค่าที่ต้องการ เช่น ยังไม่ได้อ่าน

  5. ในการกำหนดกฎอื่นและค่าของกฎนั้น ให้คลิก เพิ่มกฎใหม่ จำนวนของข้อความที่ตรงกับกฎที่คุณกำหนดไว้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสร้างกลุ่มอัจฉริยะ

  6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการสร้างกลุ่มอัจฉริยะ คลิก บันทึก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ กลุ่มอัจฉริยะที่คุณสร้างจะปรากฏขึ้นในพื้นที่การสำรวจ

 

อ่านเพิ่มเติม:

การแก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ

การลบกลุ่มอัจฉริยะ

การสร้างกลุ่มอัจฉริยะ