การลบกลุ่มอัจฉริยะ

ในการลบกลุ่มอัจฉริยะ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เน้นที่กลุ่มอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นในหัวข้อ ทั้งหมด

  2. เลือก แก้ไข > ลบกลุ่มอัจฉริยะ

  3. ยืนยันการลบ กลุ่มอัจฉริยะจะถูกลบ แต่ข้อความที่อยู่ในกลุ่มจะไม่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ (คุณจะยังคงเห็นข้อความภายใต้กลุ่มทั้งหมด)

การลบกลุ่มอัจฉริยะ