การซิงค์ข้อความ

คุณสามารถซิงค์เนื้อหาในอุปกรณ์ของคุณกับ Nokia Ovi Suite ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเดียวกันทั้งจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์ หากคุณทำอุปกรณ์สูญหาย เนื้อหาทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยใน Nokia Ovi Suite คุณสามารถเลือกว่าเนื้อหาประเภทใดที่คุณต้องการซิงค์ เช่น รายชื่อ ข้อความ และภาพถ่าย

ในหน้าแรกของ Nokia Ovi Suite คุณสามารถดูได้ว่าคุณมีข้อความใหม่จำนวนเท่าใดบนอุปกรณ์ของคุณที่สามารถซิงค์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้

ในการซิงค์ข้อความจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติดังนี้:

  • หากคุณกำลังอยู่ใน Nokia Ovi Suite Home ให้คลิก ซิงค์ ในพื้นที่การรับส่งข้อความของ Home

  • หากคุณกำลังอยู่ในมุมมองการรับส่งข้อความของ Nokia Ovi Suite ให้คลิก ซิงค์ข้อความในพื้นที่อุปกรณ์

 

การซิงค์อัตโนมัติ

คุณสามารถซิงค์อัตโนมัติได้ทุกเวลาที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากต้องการทำดังกล่าว ให้แก้ไขตัวเลือกการซิงค์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ในการซิงค์ข้อความอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. เลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก หรือคลิกขวาที่ภาพของอุปกรณ์ในพื้นที่อุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวเลือกสำหรับ [ชื่ออุปกรณ์]

  2. ไปที่แท็บ ซิงค์อุปกรณ์ จากเมนูแบบหล่นลง จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการแก้ไขตัวเลือกการซิงค์ หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เพียงหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ระบบจะเลือกอุปกรณ์นั้นให้โดยอัตโนมัติ

  3. เลือกข้อความที่ต้องการซิงค์ และเลือกตัวเลือกการซิงค์ข้อความโดยอัตโนมัติ

  4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และปิดกล่องโต้ตอบ

 

Ovi Nokia Help info การซิงค์ข้อความ หมายเหตุ:

หากคุณได้ถ่ายโอนแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกก่อนที่จะอัพเดตข้อความของคุณ ให้เปลี่ยนโหมด USB ของอุปกรณ์กลับไปเป็นโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมด USB

การซิงค์ข้อความ