เกี่ยวกับการซิงค์เนื้อหาส่วนตัว

ด้วย Nokia Ovi Suite คุณสามารถซิงค์เนื้อหาส่วนตัวอื่นๆ ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึง รายการในปฏิทินและงาน, บันทึก, บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์ปฏิทินและงาน, การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์บันทึก และ เกี่ยวกับการซิงค์บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บ

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการซิงค์เนื้อหาส่วนตัว หมายเหตุ:

เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างรายการซ้ำกัน ห้ามใช้แอพพลิเคชันของอุปกรณ์อื่น อย่างเช่น Mail for Exchange ในการซิงค์เนื้อหาส่วนตัวบนอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อวัตถุประสงค์นี้อยู่แล้ว

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์อุปกรณ์

 

 

เกี่ยวกับการซิงค์เนื้อหาส่วนตัว