เกี่ยวกับการซิงค์บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บ

บุ๊คมาร์คคือเว็บไซต์ที่คุณได้ทำเครื่องหมายไว้เป็นเว็บไซต์โปรดของคุณในขณะที่เรียกดูอินเทอร์เน็ต เนื้อหาสรุปเว็บ คือ รูปแบบเนื้อหาสรุปเว็บที่ใช้เพื่อเผยแพร่งานที่มีการอัพเดตบ่อยครั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน งานดังกล่าว ได้แก่ รายการต่าง ๆ บนบล็อก เสียง และวิดีโอ เป็นต้น

คุณสามารถซิงค์บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บระหว่างอุปกรณ์ของคุณและเว็บเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนฟังก์ชันประเภทนี้ เบราเซอร์ที่คุณสามารถซิงค์ได้ คือ Microsoft Internet Explorer และ Mozilla Firefox

ในเบราว์เซอร์ บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บของคุณจะถูกซิงค์ไปยังโฟลเดอร์สำหรับบุ๊คมาร์คของโทรศัพท์มือถือและโฟลเดอร์สำหรับสรุปเว็บของโทรศัพท์มือถือแยกโฟลเดอร์กัน Nokia Ovi Suite จะสร้างโฟลเดอร์ดังกล่าวขึ้นในระหว่างการซิงค์ ด้วยโฟลเดอร์ที่อยู่แยกกัน คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลที่ถูกซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและเบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดาย

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการซิงค์บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บ หมายเหตุ:

ในขณะที่ทำการซิงค์บุ๊คมาร์คเป็นครั้งแรก โฟลเดอร์บุ๊คมาร์คของโทรศัพท์จะถูกสร้างขึ้นในเบราว์เซอร์และบุ๊คมาร์คจากอุปกรณ์จะถูกซิงค์ไปยังโฟลเดอร์นี้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการซิงค์บุ๊คมาร์คจากเบราว์เซอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการซิงค์บุ๊คมาร์คจากเว็บเบราว์เซอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องย้ายบุ๊คมาร์คที่ต้องการไปไว้ในโฟลเดอร์บุ๊คมาร์คของโทรศัพท์ และเริ่มต้นการซิงค์จาก Nokia Ovi Suite

 

ในการแก้ไขตัวเลือกการซิงค์สำหรับบุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก > บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บ

  2. ระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการให้จัดเก็บบุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บของคุณไว้ในการซิงค์ หากคุณติดตั้งเว็บเบราเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงโปรแกรมเดียว ระบบจะใช้โปรแกรมนี้ในการซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

  3. เลือกข้อมูลต้นฉบับที่จะให้บันทึกทับข้อมูลต้นฉบับอื่น ๆ ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งในการซิงค์ ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมักจะมีบุ๊คมาร์คล่าสุดเสมอ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งของการซิงค์ คุณสามารถเลือกให้ Nokia Ovi Suite ต้องรับข้อมูลมาจากเบราว์เซอร์ทุกครั้งและอัพเดตข้อมูลนั้นไปยังอุปกรณ์ของคุณ

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์อุปกรณ์

เกี่ยวกับการซิงค์บุ๊คมาร์คและเนื้อหาสรุปเว็บ